Friday, May 30, 2008

similis simili gaudet

Promotionsdagen är en trevlig dag på institutionen, det stegar runt massor av förväntasfulla promovendi i frack eller annan högtidsklädsel, och di redan upphöjda till Parnassen brukar emellanåt även dem svida om till likande stass för att närvara vid högtidligheterna. Det ger en festiv och solemn air till stället, närapå med en gnutta dekadens inbrutet i den akademiska väven, då prasslande silke och sträkta skjortbröst denna tid på dygnet ändå ger associationer till Fitzgeraldianskt nattsudd.

Man kan prokrastinera på ett rart vis genom att driva runt och titta på hur en stolt fader hjälper den strax promoverade doktorn med en trasslig fluga, inspektera de akademiska frackkragarna och beundra k.handledarens klänning, allt medan det diskuteras hur varmt det kommer bli i aulan i år igen.

Denna promotion är något av en höjdare, två latinare promoveras (av en förtjusande promotor), tv-doktorn får sin hatt och Sture Linnér närvarar för att uppmärksammas extra, såsom den "oförtrutet verksamme jubeldoktor" han är, då det är 65 år sedan han nu promoverades (vi som hört hans sommarprat vet en det om det). Vid promotionsceremonin hyllas alltid nämligen jubeldoktorerna, det vill säga de som promoverades för 50 år sedan, vilket var et tag sedan för den gode Linnér. I programmet, delas ut till alla anställda, till doktorspromotionen kan man läsa om 1958 års ceremoni, och det berättas bland annat att det var den sista vid UU med enbart manliga promovendi efter disputation. (Finns en trevlig förteckning över dessa med respektive levnadsöde.)

I programmet finns det även en längre text att läsa om tristessen skulle bli stark, det brukar röra ngt upsaliensiskt akademiskt (såsom 05), och likaså är det i år, om förolämplningar i 1600-talets akademiska Uppsala. Lite smått problematiskt för en latinist är det dock, ty titeln är Iniurias verbales, vilket är ackusativ plural, och att ha en rubrik i ackusativ är en smula konstigt. Man får känslan av att det plockats ur en latinsk källtext utan att fundera på dess satsfunktion. Vi hoppas att det är ett tryckfel även om det förekommer flera gånger, och eventuellt är lite genant för den påkostade brochyren, och än mer då promotionsakten är en av de få tillfälle där latin alltjämt används.

3 comments:

Prästkandidaten said...

Även den lundensiska promotionen är en trevlig dag. Folk tittar dock så konstigt på en när man handlar lite vatten iklädd frack halvtio på morgonen...

Tyvärr innehåller vårt promotionsprogram ingen längre text, och de tre timmarna i domkyrkan kan kännas väldigt långa. Intressant dock att studera promotorernas latinska uttal. Ibland önskar man att de hade övat lite mer innan...
Och så är det ju inget ovanligt fenomen att ha med sig en liten pocketbok (denna gången får formatet leva upp till sitt namn och rymmas i frackens innerficka)... Eller varför inte göra som teologiska fakultetens professorer och lärare och ha med en påse med lösviktsgodis? (Såg aningens komiskt ut när den skickades fram och tillbaka där de satt i korstolarna, men inte alls en dum idé.)

chall said...

hm, och jag som undrade om du hade varit närvarande på själva middagn där det tydligen hände något med en professor?!?

(har varit bortrest oh fick en fråga om vi hade spex på promoveringen i uppsala pga ngt som hände i helgen.)

Nåja, hoppas din konferens och resa blir bra!

Prästkandidaten said...

Det som hände på middagen, hände i Lund. Tiina Rosengren fick ett litet spel, och Sydsvenskan har lyckats rapportera nästan hela veckan...

http://sydsvenskan.se/lund/article330063.ece