Tuesday, July 15, 2008

Castra latina

Tusen tack till K för hennes rådiga ingripande och mästerliga bloggande under min frånvaro, det blev ett abrupt överlämnande, jag var för resfebrig och trött (sista omtalandet av min trötthet, je vous promets). Hon har i sanning skött det med den äran, och ett leve utbringas: Io, Io, Io!

Själv har jag varit på läger. Ett riktigt gammaldags läger, med delade duschar, kalla badrumsgolv, ständiga utflykter i minibuss, angst över att hitta plats i kafeterian och skojiga lekar. Dock skiljer det sig en smula från det som man i barndomen sändes till bussledes, då åldrarna var något mer spridda än de var i de flydda somrarna (jag skulle gissa spridningen var mellan 14 och 70 år fyllda), samt att det hela var helt på latin.

Under Conventiculum Latinum Vasintoniense, rådde nämligen lex ferrea, att endast latin fick nyttjas, såväl under dagens aktiviteter som socialt. Jag ska berätta mer om detta och de problem som jag, som aldrig haft ngn träning i detta hade, men jetlag tvingar mig att vara kortfattad idag, och sålunda väljer jag att berätta om en av de bästa dagarna.

Dagarna var upplagda med lektioner under förmiddagen, en gemensam lunch och utflykt av variernade slag under eftermiddagen, dessa hade anknytning till dagens lektioner, samt lekar och redovisning efter middagen. Denna dag hade vi under morgonen läst ytterligare ett utdrag ur Thomas Mores Utopia, dels en snutt om valsystemet på den fiktiva ön, och dels en bit om slavar och deras avkomma, under veckan arbetades det en del med statsvetenskpliga begrepp, då den 4 juli inföll under denna period. More och termer av detta slag hade dock särskild relevans för en av utflykterna som följde efter lunch.

Vi besökte nämligen The Science Fiction Museum and Hall of Fame, mig veteligen unikt i sitt slag, och fick sålunda rikligt använda oss av inte bara av vocabula ad rem publicam pertinentia, utan även av den fantastiska lista av science fiction termer som Stephanus, organisatör av det hela, utarbetat. Sådana ordlistor görs naturligvis för the novelty value och dylikt, men även just för att visa att man kan ta upp alla ämnen på latin (och ja, jag kommer diskutera om det är något att sträva efter, eller om det blott är fånigt).

Muséet var för mig en otrolig upplevelse, och att stövla omkring i något slags ultimat nörd-nirvana, såsom att beskåda Kirks stol från ST:TOS beskrivandes vad man upplevde och såg på latin (det enda som kunnat göra det än nördigare vore väl om diskussionerna bedrivits på klingon) är en upplevelse jag tackar mjukast för. Fina samlingar, en redig koncentration på böcker och en kronologisk, men även tematisk upplägning gjorde det väl värt att besöka, även om man inte åtföljs av sitt latintalande posse. (Jag tänker tillbaka på diskussionen i bussen på väg dit då det uppdagades att de flesta damer på detta latinläger hade en grej för Spock (vill minnas att ordet illecebrosus togs i bruk), vilket kanske inte förvånar.)

Jag lämnar nu min beskrivning för att förhoppningsvis återuppta den imoron och ger mig istället hän åt att lättjefult delge er några av favoriterna från listan med science fiction-termer, då det kanske finns en stark vilja efter att kunna överätta diverse intergalaktiska ting till latin. Här följer 3, som lätt förstås:

impulso flexiva (vulgo "warp drive")
ab extraterrestribus rapi
genetice amplificatus (velut ille Kanus)

Och så några kända repliker:

Ad ducem tuum duc me!
Frustra resistatur.
Vi te commenda, Luca!
Longam tibi vitam prosperamque.

2 comments:

Svenske Floyd said...

Jag ber att få översända (F) och (L) till (K), hoppandes att hennes egen blogg startar snart!

SDIL said...

Jag hoppas exakt detsamma!