Wednesday, July 30, 2008

generatim

Jag kämpar alltjämt mot värmen i mitt unkna kontor, knepet är att hydrera ständigt, dra ner persiennerna och få bort håret från nacken (göres bäst med brevkniven, ser ut som en sikh), och försöver även , upptagen av dessa strategier att arbeta emellanåt. naturligtvis bryts det av slösurfande (man kan inte stirra på excel-ark hur länge som helst), och framlägger sålunda detta klassiska och bokliga vid era fötter:

- Återigen Homeros, samt en göteborgsk cyclop, i DN:

""Vad tror ni dödliga egentligen?" frågar han otåligt. "Vad kan man vänta sig av en blind sångare? Hela det där avsnittet i "Odysséen" är rena fabeln. Skulle jag vara en kannibal, jag? Har man inte rätt att försvara sig? Vad tror folk, att man ska stå vid sidan av och vända andra kinden till? Inte jag inte. Inte Polyfemos."

- I samma hägn får Boethius, på Jonas Thentes blogg, det sista ordet i FRA-debatten, och varnar för den förestående medeltiden.

- Ifrågasättande av rankningens metod vad det gäller bibliometri på den engelskspråkiga vaianten av Det perfekta tomrummet.

- Råkade av en slump lyssna på Martina Lowdens sommarprat häromdagen och blev helt tagen, blev väldigt distraherad från min dativsortering. Har tyvärr inte läst hennes bok (läser, skam att säga, väldigt lite på svenska), men lär göra det, då jag tjusades av ögonblicksbilder som att sitta oberörd i en busskur under en skur av ondsinta snöbollar, försjunken i Ciceros Samtal i Tusculum (jag föreställer mig att det var en sådan där smal Forum-utgåva), och för träffande formuleringar såsom, jag citerar ur minnet (dvs icke ordagrannt):
"läsning, det beprövade sättet att utveckla en orealistisk självbild; skrivande, ett sätt att stadfästa denna."
samt vad som närapå redan var mitt mantra:
"Det hjälper alltid att läsa en bok."

No comments: