Thursday, January 12, 2006

Feliciter!

Man måste bara framföra innerliga lyckönskningar till den sköna k-zine, som nu fått ta ett alldeles äkta doktorandrum i besittning!
Visserligen står det en dator för arabisk blindskrift därinne, men det är en början...

Io, Io, Io!

Och ramla inte i backen i helgen!

No comments: