Wednesday, January 04, 2006

Nescio?

Det finns företag i den eviga ungdomens stad som vill starta gymnasieskolor. De har sålunda namn som ska antyda lärdom och som ofta är då dessa på "latin",
Jag blir inte klok på ett av namnen, Betula Doctrina HB. Doctrina förstår man väl, det betyder undervisning, lärdom, konst, men betula?
Jag hittar det ej i lexikon, hittar dock beta, köksväxt, och -ul- är ett typiskt diminutivsuffix, så liten köksväxt? Är det ett hushållsgymnasium de tänker starta?

Aj då, gick nyss till ett mer biologiskt lexikon och insåg att betula, det är ju björk! En lärande process är detta! Mina elakheter faller platt till marken.

De nya skolorna:
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=459893,00.html

No comments: