Wednesday, March 21, 2007

avet vagari

Det är vår och snart får jag utlopp för reslusten!
catullus säger det, som alltid, bäst, här med XLVI:

Iam ver egelidos refert tepores,
iam caeli furor aequinoctialis
iucundis Zephyri silescit aureis.
linquantur Phrygii, Catulle, campi
Nicaeaeque ager uber aestuosae:
ad claras Asiae volemus urbes.
iam mens praetrepidans avet vagari,
iam laeti studio pedes vigescunt.
o dulces comitum valete coetus,
longe quos simul a domo profectos
diversae variae viae reportant.

Janzon sez:

Våren är kommen, och luften ljummas åter,
och för smekande vestanflägt förstummas
vinterstormarnes ras i rymden redan.
Upp, Catullus, och bort från phrygerfälten,
från det kvava Nicaeas rika ängder
flyg till Asiens månbesjungna städer.
Re'n mitt hjerta av längtan hastigt klappar,
redan spritter min fot af vandringsifver.
O, kamrater, farväl! I käre bröder,
som förenade drogen ut i fjerran,
men hemvändandes skingrens hvar på sin väg.

1 comment:

buy generic viagra said...

Zephyri silescit aureis.
linquantur Phrygii, Catulle, campi
Nicaeaeque ager uber aestuosae:
ad claras Asiae volemus urbes.
iam mens praetrepidans avet vagari,
iam laeti studio pedes vigescunt.
o dulces comitum valete coetus, och luften ljummas åter,
och för smekande vestanflägt förstummas
vinterstormarnes ras i rymden redan.
Upp, Catullus, och bort från phrygerfälten,
från det kvava Nicaeas rika ängder
flyg till Asiens månbesjungna städer.och luften ljummas åter,
och för smekande vestanflägt förstummas
vinterstormarnes ras i rymden redan.
Upp, Catullus, och bort från phrygerfälten,
från det kvava Nicaeas rika ängder
flyg till Asiens månbesjungna städer.