Tuesday, March 20, 2007

Solutiones

Det har varit en del att göra och dessutom försöker jag att ej längre sitta vid datorn på helgerna, så frågelågan har blivit gravt eftersatt. Vi kikar dock i den och finner återigen ett behov av kärleksförklaring:

"Jag vet att det varit uppe tidigare, men jag kan inte hitta någon exakt översättning på min mening, och vågar inte riskera att det blir fel. Som så många andra så är jag ute efter att översätta en kärleksförklaring till latin.Fick ditt namn av din väninna Karin, som rekommenderade dig. Jag undrar hur man översätter meningen "I mitt hjärta för all framtid" eller "I mitt hjärta för alltid". Kan du hjälpa mig?? "

Jag tror inte vi haft precis den varianten tidigare, men liknade har tagits upp. 'I mitt hjärta' kan väl enkelt översättas med in corde meo, eller in pectore meo, och alltid kan gärna uttryckas med semper (även om vissa tydligen inte anser det högtidligt nog) eller in aeternum, el. in perpetuum, dessa båda är snarare 'i evighet'. Mitt lexikon ger in omne tempus för 'för all framtid' och bör sålunda funka utmärkt. Tidigare har även uttrycket per omnia saecula saeculorum och varianter diskuterats för just evighetsuttryck. Jag föreslår sålunda semper in corde meo då det annars blir många in, vilket man kanske kan finna enerverande. Och nej, jag tror inte detta har en klassisk förlaga, utan känns snarare lite vulgata.
Som jag förstår från din fråga vill du inte ha ett verb utan det ska vara underförstått, säg till sådant behövs.

Ytterligare en fråga har halkat ner i lådan från en viss Inya:

"Jag är med i en lekar-trupp som heter Musica Ignita, och frågan är hur man översätter/tolkar detta, ty en lärare har ifrågasatt huruvida det är korrekt eller inte."

Jag skulle helst vilja ställa motfrågan, vad ni vill att det ska betyda, men vi gör ett tolkningsförsök. Musica är är ett latinskt låneord från grekiskan med lite varierande böjning, med just betydelsen 'musik, tonkonst, sång', och även i vidare mening 'poesi, konst, vetenskap, bildning'. Ignita för tankarna till eld (ignis) och ska vara en kongruerad form av det icke högklassiska ignitus-fiery, glowing-(säger Lewis & Short). Glödande/eldig musik, är det så ni vill att det ska tolkas? Musik som satts i brand?
Man kan sålunda säga att det inte är inkorrekt, men det är för purister som gärna strävar efter ett gott klassiskt latin, detta blir efterklassiskt i sin ton (not that there's anything wrong with that!), lite klumpigt. Cicero hade inte sagt sålunda.

No comments: