Tuesday, August 19, 2008

imitatrix

Vi noterar att:

- italienska lokalpolitiker tycker en nöjespark med det antika Rom som tema vore en bra idé. "Möjliga attraktioner är enligt lokalpolitikerna iscensatta gladiatorspel eller möten med självaste Julius Ceasar." (Varför kan inte Caesar stavas korrekt? är det salladens fel?)


- ett Faustina d.ä-huvud i stort format hittats.


- Venanzio är åter från sommaruppehåll, med betraktelser om de provföreläsningar som f.n sker här på institutionen för en gästprofessur i grekiska, och där hittar ni även tiderna för föreläsningarna. (Har själv vare sig besökt eller engagerat mig särskilt mycket i detta pga tidsbrist, men instämmer i att det är högst intressant och viktigt. är även väldigt nyfiken på den nämnda RJ-konferensen, varför kände man inte till den?)


- jag aldrig kan läsa nog om Kristina:

"Crescimbeni skriver med övertygande inbillningskraft hur Kristinas gravurna är utmejslad med en relief som skall avspegla scener i den långa latinska hyllningsdikten från sekelskiftet 1700, Michael Capellaris ”Christinas sive Christina lustrata” (Om Kristinorna eller Kristinas försonings­resa)."


- Bryn Mawr Classical Review har äntligen skaffat sig en blogg, där man hittar senaste recensioner och kan kommenter, anonymt om så önskas!

1 comment:

buy generic cialis said...

a, och häri finna både möda och tröst, att läsa vad de första människorna skrev och skriva vad de sista kan komma att läsa, att eftersom vi inte kan tacka våra föregångare för de insikter de ger oss, visa vår tacksamhet genom att vidarebefodra dem till vår eftervärld, komma ihåg våra föregångares namn hur okända de än må vara och hur de än fallit i glömska, gräva fram dem ur tidens ruiner, vidarebefodra dem till våra bar