Friday, August 29, 2008

Novatio non praesumitur

Efter att i princip varit hemma och vänt for jag iväg igen till bukolisk konferensanläggning i skepnad av åldrigt slott för internat och kick-off med fakultetsledning, då för att hålla doktorandfrågornas fana högt.

Kröp tillbaka till rummet nyss, en smula bladig, men inboxen är packad med pressmeddelandet från utbildningsdepartementet om regeringens forskningsatsning (fem olika personer har sänt mig det!), och visst är det intressant, och den som lever får se hur mkt som tillfaller humaniora:

"Forskning är en oundgänglig del av mänsklig kultur. Kunskapstillväxt och strävan efter förklaring har ett egenvärde. Förutsättningarna för forskning har också stor påverkan på Sveriges framtida möjligheter. Goda villkor för forskning öppnar för innovationer, bidrar till tillväxt och fördjupar kunskapen om omvärlden. Det betonar vikten av satsningar som fokuserar på forskning av hög kvalitet, som är innovativ och internationellt konkurrenskraftig.

Regeringens politik är framtidsinriktad. Forskningssatsningen är en del i en större
helhet som långsiktigt stärker Sverige som framgångsrik industri- och tjänstenation, men också som välfärdssamhälle."


Det vore nu lågt att göra narr av meningar av typen "...del av mänsklig kultur.", och att påpeka det repetetiva brukandet av "innova..." skulle i sanning vara ett lågvattenmärke. Istället gläds vi åt:

"Även humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning får ökade anslag."

Och avslutar med:

"Innovation viktigt tema
Innovation utgör ett viktigt tema i den kommande propositionen. Det tar sig uttryck dels i utformningen av ett antal nya former och instrument för det svenska forskningssystemet, dels genom att ett antal specifika innovationsfrågor av betydelse för näringslivets och samhällets utveckling behandlas."

No comments: