Saturday, April 18, 2009

in controversiis


Det pågår visst paradigmskifte och kris bakom kulisserna här på latinbloggen, och vi återkommer då en eller annan sak blivit ordnad eller bortglömd.

1 comment:

laszlold said...

Väntar tålamodig, men med stor spänning!
"recepto dulce mihi furere est amico,"
Laszlo