Friday, November 10, 2006

Aeternitas

På allmän begäran (jaja, en begäran) och av eget intresse bör jag väl säga något om den situationen som är i Lund. Jag vet inte mycket tyvärr, blott vad jag läst i Sydsvenskan, men humanisterna där har tröttnat på att de inte får de pengar som de borde, att dessa pengar fördelas på underliga vis, samt att det faktiskt finns rykten om att lägga ner klassisk språk som sådana.

Professor Anders Piltz har skrivit en lysande krönika från den 2 november till dess försvar från den 2 november som ni bör läsa i dess helhet (och skriva ut och hänga upp på varenda anslagstavla), men låt oss ändå citera några höjdpunkter:

"Så var det dags igen. Myndigheterna meddelar att bland andra ämnena latin och klassisk grekiska lever farligt vid Lunds universitet. Senast var det tal om att avskaffa latin och nygrekiska. Nu tänker man att den framgångsrika forskarutbildningen i klassiska språk kan bibehållas, medan grundutbildningen avskaffas.

Latin och klassisk grekiska är inga lätta ämnen. De kräver motivation, energi och grammatiska gymnasiekunskaper som inte är självklara längre. Skillnaden mellan subjekt och substantiv gick studenten förr hem och slog upp i smyg, om inte den saken var fullt klar. Nu måste vi starta på vad som för inte så länge sedan var gymnasienivå. Detta är ett enkelt konstaterande och inte mycket att göra åt."
...

"Latin och grekiska är två av lundauniversitetets äldsta ämnen. Fram till år 1800 bedrevs all högre undervisning på latin, och fram till sekelskiftet 1900 var latinkunskaper antagningsvillkor för alla studenter. Vid ett lärosäte som gärna kallar sig prestigeuniversitet måste det finnas åtminstone någon eller några personer som behärskar det som alla akademiker behärskade för hundra år sedan.

Men varifrån ska de tas, utan grundutbildning?

Och hur blir tvärvetenskapligheten? Måste konst- och litteraturvetare, arkeologer och teologer, idéhistoriker, jurister och medicinare i fortsättningen ringa till Uppsala, när de ska ha hjälp med sina tolkningsfrågor?"

Så enkelt och tydligt kan det läggas fram, en så viktig fråga.

Humanisterna i Lund verkar dock ha det en smula svårare än andra (vad vet jag, jag är knappast insatt i budgeten vid mitt eget universitet)och inför budgetbeslutet idag (?) har man sänt ut protestlistor:

"Grundutbildningen vid svenska högskolor finansieras av staten. Varje student har en ”prislapp”.
Sedan systemet skapades i början av 1990-talet har humanister, samhällsvetare och jurister haft lägst ersättning.
Deras 35 285 kronor per helårsstudent kan till exempel jämföras med naturvetarnas 83 479 kronor.
– Våra studenter träffar lärare i snitt fem timmar per vecka. På andra områden får de dubbelt eller tre gånger så mycket lärarledd tid, säger Martin Gustavsson, ordförande i humanistkåren.

För att göra saken värre gör Lunds universitet även en intern prioritering, där samhällsvetenskap, juridik och ekonomi indirekt ”sponsras” av humanistiska och teologiska fakulteten (HT).
alla all uppfattar humanisterna det så.
– Av de 35 285 kronor vi enligt regleringsbrevet ska få, når bara 31 400 fakulteten. Resten hålls inne och fördelas till andra ämnen, säger Elisabet Göransson, doktorand i latin och initiativtagare till namnlistorna."

Även dekanerna inom humaniora har protesterat i Sydsvenskan:

"Vi kommer förmodligen att klara de ekonomiska kraven även den här gången, men det kommer att ske till priset av nedskärningar i verksamheten som sänker kvaliteten ytterligare, som försämrar arbetsmiljön för lärare och studenter, skador som kommer att bli mycket svåra att reparera.

Och om sedan studenttillströmningen minskar ytterligare så har vi bara att planera för hur vi på ett så anständigt sätt som möjligt administrerar den totala avvecklingen."

Som synes ser det mörkt ut, även om Lunds rector magnificus verkar lova extra pengar just denna gång, så är detta ändå en trend som i sanning hotar att undergräva en stor del av humanioran i Sverige.
En intressant aspekt på det hela, som väl om något bekräftar fenomenet, är att vi bor i ett land där tidningarna skriver spaltmeter om lanseringen av vissa polyesterkläder på en billighetskedja, men inte ett knyst om detta, som faktiskt hotar att rasera hela det humanistiska fundamentet för alltid i vårt land (cue violins och högstämd recitation av "Det Eviga"...).

5 comments:

ChW said...

Att ha forskarutbildning i ett ämne man inte har grundutbildning i låter väl som ett lite krystat projekt. Då skulle väl snart forskarutbildningen krympas med motiveringen att universiteten är till för undervisning, inte bara forskning. Så vore det ajöss med den forskningen.

Johan said...

Manuell trackback, typ.

//JJ

Mårten said...

Ett av lundahumanisternas stora problem just nu är att de har skaffat sig ett skrytbygge i form av SOL-centrum (språk- och litteraturcentrum). Denna vulgära och dyra byggnad i ljust trä och glas kommer att kosta många studenter deras studieplatser under överskådlig framtid, och förefaller inte ha varit efterfrågad av speciellt många av varken universitetets lärare eller studenter.

Dessutom är det utsmyckat med en skulptur bärandes en latinsk inskription som är grammatiskt felaktig. Detta om något visar väl behovet av grundutbildning i latin.

Anonymous said...

Obildningens blekfeta tidevarv breder visst ut sig! I Lund lägger man ned viktiga klassiska språk och i Uppsala har man nyligen beslutat att professuren i klassisk grekiska ska läggas ned. O tider, o seder!

Detta är skamfläckar på de stolta svenska universitetens anseendes banér!

Det finns väl inget annat att göra än att protestera, skriva ilskna debattinlägg, gnälla, bli offentligt arg och uppträda indignerat inför alla som kan ha möjlighet att påverka i de eviga värdenas riktig!

Jag säger; full fart framåt!

/Andreas

Anonymous said...

hej! jag undrar om du har lust att översätta "en bön för vilda hjärtan hållna i burar" till mig?

har länge letat efter någon som kan latin, men förgäves..

mvh matilda