Wednesday, November 22, 2006

Carolina mortua

Nu har även nyheten om stängningen av salar på Carolina (UUs univ.bibliotek) nått UNT (fortfarande inget på universitetes hemsida). Jag kan visserligen förstå att man kanske vill använda lokalerna mer effektivt, men hur ska böckerna bli tillgängliga? Man dödar ett ämne om man magasinerar deras böcker (vilket kanske är den hemliga planen om man ska vara lite paranoid). På hemsidan kallar de sig stolt för forskningsbibliotek, och då kan man bara inte slå igen salar. Det förpliktigar.

Vad man häpnar mest över är att konsekvenser och följder inte på något sätt utretts:

"Två forskarsalar på Carolina Rediviva ska tömmas på böcker. Salarna används för lite, och kostar för mycket för fakulteterna. Beslutet får kritik.
— Carolina är kronan i juvelen. Nu förstör man den, säger Gunilla Gren-Eklund, pensionerad professor i indologi.
Det är så där bibliotekstyst i sal B på Carolina Rediviva. Längs väggarna samsas lexikon och uppslagsverk på alla tänkbara språk som runskrift, hamitiska, och sanskrit. Just sanskrit är Gunilla Gren-Eklunds fält.
- Här har jag allt jag behöver, trådlöst bredband för datorn och ett fantastiskt referensbibliotek, säger hon, som är pensionerad professor, men forskar ändå.
Tidigare satt hon i den biblioteksnämnd som nu bestämt att de ska lämna salarna B och D på Carolina Rediviva.
- Jag blev alldeles tagen när jag hörde det. Att minska lokalkostymen något är acceptabelt, om konsekvenserna utretts först. Nu lämnar man allt, utan utredning. Det är förhastat, säger hon .
Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i teologi och ordförande i den biblioteksnämnden, reserverade sig mot beslutet, just med motivet att konsekvenserna skulle ha utretts närmare."

2 comments:

ChW said...

Men åååå vilka puckon. Orsaken till att det sitter så få och forskar i B-salen är ju att folks bord sades upp (kanske efter renoveringen för ett par år sedan?) och man inte kan få ett bord där numera. Mitt blodtryck stiger sakta men säkert.

Anonymous said...

OT: artikeltips

http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2006/11/19/bomou18.xml