Wednesday, November 15, 2006

Sic

Ja, jag har gått tillbaka och strukit ett och annat i det som jag skrivit om situationen i Lund. Jag kommer antagligen inte skriva så mycket mer om det heller då min självcensur hindrar mig.

Fundera istället över de fina ord som latinprofessorn Anders Piltz skrev i den stora humanioradebatten i DN härom hösten:

"Humaniora för ett rationellt och aldrig avslutat samtal om hur humanum, de mänskliga villkoren, ska tolkas. Det är tillåtet att framföra de vildaste hypoteser bara för att se om de håller för en utdragen kollegial prövning. Samtalet kräver dessa gnetiga humanistiska undersökningar, dessa tålamodsprövande fotnoter med exakta belägg för påståendena. Den grå metodexercisen har sin plats i ett mänskligt samhälle, som led i uppfostran till rigoröst tänkande, av respekt för sanningen, civilisationens grundval.

Några dagar före sin död satt Dag Hammarskjöld, själv docent i nationalekonomi, tillsammans med sina två närmaste medarbetare. Den ene av dem hade disputerat på kyskhetsbälten i norra Afrika, den andre på forngrekiska prepositioner. Deras uppgift var att mäkla fred i ett blodigt kaos.

Hade de lyckats bättre med en mer marknadsanpassad utbildning?"

No comments: