Tuesday, April 24, 2007

Commiserari

En rysligt arbetsam dag, med lektionsförberedelser, konstiga ärenden, och läsning av Peregrinatio, samt en strid ström av folk som tittat förbi för att prata om U-a. Vill gå hem och inte deklarera.

Men, har man lovat att svara på en läsarfråga till idag, så måste man ge besked. Frågan är följande:

"[...] undrar om kan hjälpa mig med följande fras :
”Det är dumt att göra fel”
Vad skulle det bli på Latin ?"

Då jag är trött och nyligen har avslutat min stilkurs (yay!), och sålunda är närapå hyperkorrekt, försöker jag leta upp någon slags parallell i hos den stora, ultimata förebilden för oss latinskrivande, id est naturligtvis hos mannen myten och legenden, Cicero. Det finns turligt nog en sentens hos honom med lydelsen Est proprium stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum, vilket ungefär är; det är typiskt för dumheten/dumbommen att se andras fel och glömma sina egna.
Sålunda skulle man nog kunna äga Est proprium stultitiae errare; det är kännetecknande för dumheten att göra fel.
Errare är i sin grundbetydelse "irra" och "gå vilse", och har sålunda även lydelsen "misstaga sig, ta fel." (Icke-latinist publiken kanske känner igen det från humanum est errare; det är mänskligt att fela)

Stultum est funkar väl även för "det är dumt", jag hittar exempel på detta hos Seneca och Publilius Syrus, t.ex Morieris: stultum est timere, quod vitare non possis, du kommer att dö: det är dumt att frukta det du ej kan undkomma. Sålunda kan man översätta den önskade frasen med Stultum est errare.

2 comments:

Jörgen Hjärtenflo said...

Tusen tack för din hjälp, vilket underbart språk !

Johnnie Jönsson said...

Det är dumt att göra fel!! =)