Thursday, April 19, 2007

Terminus post quem

Recension i SvD av Från Alexander till Augustus. En glanstid i antikens kultur av Sture Linnér (må han leva till minst hundra):

"Rubriken är alltså en tidsmarkering och epoken är hellenismen. Linnér säger sig ha skrivit sin bok i avsikt att väcka intresse för hellenismens konst och kultur, som han med rätta anser vara underskattade. En länge rådande allmän mening har varit att den klassiska filosofin, konsten och litteraturen nådde sin höjdpunkt i Aten ungefär vid tidpunkten för Alexanders maktövertagande, medan det som följde därefter inte nådde upp till samma nivå och därför inte är lika intressant. Detta är både sant och osant.
...
Linnér lyfter fram hellenismens betydelse genom att hänvisa till den stora geografiska spridning den grekiska kulturen fick i medelhavsområdet och Främre orienten tack vare Alexanders erövringar. Det är förstås sant och riktigt, även om jag skulle vilja se ett djupare samband som sträcker sig ända fram till vår egen tid. Det stora intresset för den klassiska perioden [Vaaaaaa?] kommer sig av, tror jag, att vi tyckt oss se likheter mellan deras och vårt sätt att leva och skapa; likheter som kan sammanfattas i orden frihet och demokrati. Similis simili gaudet, som redan Cicero sade, ”Kaka söker maka”."

3 comments:

challenge said...

Läste om studenterna och kan hålla med om klassiska språk kräver sin dedikerade student. En (vit)biologstudent behöver även den vara dedikerad men framför allt på plats rent fysiskt för att göra laborationer etc. Det kändes dock som att många hade "läsa för att klara tentan" som huvudmål, och att dom frågade många som läste humaniora/samhällsvetenskap utom språk. Dessutom kan man fråga sig varför man fortfarande måste läsa inför en tenta och inte sätta sig och ha gruppövningar för att man vill lära sig saker? (Jag är väl en överambitiös f.d. student?)

Trots allt trodde jag att det var mer känt att språkundervisningen på universitetet inte har nedvärderat sig såsom i mitt tycke ett par andra av humanioraämnena...

spqr said...

och idag är det Roms födelsedag. grattis!

SDIL said...

Chll- språkens tillvaro är mkt anonym. Vi är inte så sexiga som ämne.

SPQR- Det missade jag helt. Men tack för gratulationerna!