Tuesday, April 17, 2007

ostentationis plena

Magnolian blommar, närapå över, på vår varma innergård, och det är så vackert att man här på institutionen inte kan prata om det, utan då man passerar varandra i korridoren, lägger man bara handen över hjärtat och nickar mot detta prunkande träd.

Håller på med vad som antagligen är slutuppgiften i min stilkurs, dvs hiskeligt upptagen.

No comments: