Monday, June 11, 2007

fervor

Göteborg är så kvavt att andning är problematiskt, och värmen ligger som ett lock över allt.
Det närmar sig tenta för min del (torsdag), efter vilken mina läskurser i princip är avslutade. Detta är otäckt på många vis, då det då inte längre finnes ngn ursäkt för att inte ha ETT ord av avhandling, samt att jag då på ngt vis antagligen kommer ses, med mina vaga och förvirrade kunskaper, som bevandrad och beläst i det latinska. Fraus magna.

Är även lite mer skärrad än jag vill inse då jag under helgen (som i övrigt var fullständigt undebar, med välkomnade av skepp, kylt vitt vin i min kaprifolhöljda berså och i synnerhet ChWs besök) hade en helt fruktansvärd mardröm som gick ut på att då det på något vis upptäckts någon slags palimpsest eller nytt fulländat och fullbordat manus av Vergilii skrifter, med hyggligt många variationer och avsteg från det utgivna, var alla latinister tvungna att tenta om den Vergilius de läst, och detta skulle ske nu på tisdag. Drömmen, som kände väldigt logisk och sannolik under sitt förlopp, gick mest ut på att jag panikläste och grät och inte fick uppskov från den tenta jag faktiskt har på torsdag. Vaknade svettig och insnärjd i täcket med ett ångestrop.

Vad spår Vergilius om torsdagen? (Hurra förresten för Lovisa som förstår sig på generatorns storhet!) 8.489 är vad jag får upp, och det bådar inte gott:

at fessi tandem cives infanda furentem
armati circumsistunt ipsumque domumque,
obtruncant socios, ignem ad fastigia iactant.

Den förtjusande Björkeson översätter:

Folket fick nog till sist av dessa nesliga illdåd,
tillgrep vapen och gick till attack mot honom och borgen,
nedhögg alla hans män och kastade facklor mot taket.

Ingen kan väl påstå att detta är positiva förebud? Det är en ganska geggig historia om tyrannen Mezentius som berättas.)


Sålunda blir det väl en smula tyst här de närmaste dagarna, jag hade väl vaga funderingar på att dela med mig av mina anteckningar om Apuleius och Ammianus, men vem hinner sådant? Gläds åt den fina nya digitaliserade katalogen på Carolina, jag älskar de där skrivna luntorna, och gå och peta på dem medna de finns på plats.

1 comment:

Lovisa said...

Storheten - om jag förstår den!
Jag som inte betraktar mig själv som särskilt vidskeplig har börjat betrakta en internetgenerator som min nya ledsagare... :)