Tuesday, June 26, 2007

senatum consulere

Humöret är, så att säga inte på topp, regnet öser ner, jag har insett att jag egentligen vill hålla på med romanistik (damn you, Roger Wright), de böcker jag önskar beställa från UB benämns ständigt för det förhatliga ordet 'förkommen', magen krånglar och min finansiering knorrar.

On tha bright side, är det snart semester (då jag ska läsa massor av romanistik och skriva konferenspaper) och en särdeles rar papegoja har flyttat in i korridoren (det har flyttats runt mycket här i huset på senaste tiden, emellanåt har korridorena varit blockerade av möbler och flyttkartonger).

Med samma kluvna sinne närmar jag mig den motion som ngn anonym, men snäll kommentator länkade till här i kommentarerna. Det är alltså en skrivelse (Motion 2005/06:Ub495) som föreslår "att de klassiska språkens ställning bör säkras vid Göteborgs, Lunds, Uppsala och Stockholms universitet i enlighet med vad som anförs i motionen."
Detta var, som sagt, 2005, och visst känns det ironiskt när man betänker det s.k debaclet, och läser de vackra och utopiska ord som utför motionen:

"Verkligheten ger vid handen att klassiska språk är oundgängliga i den svenska akademiska utbildningen. Vid Uppsala, Lunds, Göteborgs och Stockholms universitet finns dessutom en internationellt erkänd och dokumenterat framstående akademisk tradition i de klassiska språken, men de har behandlats styvmoderligt på senare tid. För att kunna upprätthålla denna tradition och för att kunna vidmakthålla såväl en språklig avancerad kompetens med kontinuerlig doktorandutbildning och en godtagbar kunskap i språken bland t.ex. språkvetare och historiker i gemen bör det finnas en adekvat basbesättning för de två språken vid de klassiska institutionerna. Den bör vara en professor, en universitetslektor och en universitetsadjunkt. Detta är också den tjänsteuppsättning i latin och grekiska som Högskoleverket önskar sig och den bör vara likadan i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm eftersom de fyra universiteten har samma uppdrag med grundutbildning och forskarutbildning.

Tidigare har det föreslagits en koncentration utöver detta med utbildning i klassiska språk i t.ex. Uppsala eller Stockholm och Göteborg eller Lund. Ett sådant beslut vore emellertid olyckligt i synnerhet för Göteborgs och Lunds del, eftersom erfarenheten visar att regional spridning är viktig när det gäller högskoleutbildning. Om latinet för exemplets skull skulle läggas ner i Göteborg och koncentreras till Lund, så skulle med all säkerhet studentantalet minska kraftigt, eftersom ytterst få skulle flytta från Göteborg till Lund för att läsa latin."

Tänk om den hade antagits!
Ambivalensen ligger kommer lite av att en av motionärerna (heter det så?) har i en annan riksdagsmotion ifrågasatt det där med evolutionen. Jaja, man kan inte alltid göra lika kloka saker som ovan.

Den anonyma kommentaren undrar även vad som kan hända nu när dessa faktiskt sitter i regeringställning. Visst vore det magnifikt och högeligen nödvändigt om den lades fram igen, men jag förmodar att den skulle avslås även nu, då den nuvarande regeringens inställning till studier och framförallt bildning och akademi visar sig med all önskvärd tydlighet i Littorins "examen".

1 comment:

chall said...

Det smärtar mig att vara så cynisk och bitter men det är väl som vanligt lättare att gnälla och lägga förslag som man kanske inte har samma ork att genomföra när man väl kommer till makten?

Eller så behöver vi bara påminna Wigström mfl om att dom skrev motionen och se om dom kanske kan övertyga Lejonborg om att se över Universitetens ämnen och genomföranden?! Trots allt förlorade ju Uppsala Universitet sin rätt till att ge ut civilekonomexamen senast i förra veckan... Kanske, kanske gör ett mejl eller tre till motionsförfattarna någon nytta?

Jag skrev till min senator i förra veckan om neddragningen inom NIH och deras forskningsstöd, så varför inte skriva till mina "hemmariksdagsladamöter"?

Trevlig semester!!