Wednesday, November 21, 2007

Lupercal redux

Ett addendum till det nedan, då DNs formulering av nyheten och myten var helt underbar:

"Enligt myten övergavs Romulus och Remus, söner till guden Mars, vid floden Tiberns strand. De räddades av en varghona. På platsen ska bröderna sedan ha grundat Rom. En maktkamp ledde senare till att Romulus dödade Remus. "

Bisatser är överkurs!

No comments: