Sunday, November 18, 2007

quod nequeunt oculis rerum primordia cerni

Det blir mest frågelådesvar i dessa dagar, då inspirationskorgen brevid datorn är en smula tom, och tidsbristen akut. Nåväl, frågan, som är från "en doktorand inom biomedicinsk instrumentteknik (fin titel, minsann)" , och det är helt klart värt att klippa in en större bit av mailet, då det är en naturvetare som kan formulera sig (ack, tyvärr ovanligt):

"...som just nu håller på att skriva min avhandling, skulle jag skriva "avslutar" så skulle jag ljuga... I stället för att sitta och skriva på väsentligheter om sådana saker såsom, optiska parametrar, spektroskopi, kromoforer och annat så pysslar jag mer med det som är roligt; nämligen layout och annat skoj.

Jag kom då på idén att ha ett latinskt citat på baksidan och eftersom jag hittade din sida av en slump så tänkte jag kolla om du kan hjälpa mig med en översättning (eller kanske två).

Eftersom jag under min doktorandtid har huvudsakligen hållit på med spektroskopi och även undervisat lite i det så är ett av mina favoritcitat följande:"All of us are watchers – of television, of time clocks, of traffic on the freeway - but few are observers. Everyone is looking, not many are seeing." Peter Leschak

Detta eftersom det verkligen säger vad spektroskopi är eller snarast gör: man ser det som ögat inte kan se. Nu är det inte så illa så att du ska översätta ovanstående citat utan bifogade det endast för känslans skull.

För baksidan tänkte jag mer på en kort travesti (?) på ovanstående, nämligen något i stil med: Jag tittade och därför såg jag. (I looked and therefore I saw)Eller, eventuellt en passning till ett annat känt citat:Jag såg, därför är jag."

Jag måste erkänna att jag alldeles särskilt uppskattar epistlar från fellow graduate students, sådana som en själv är plein dans la merde, som precis som jag vid uppvaknandet undrar varför man inte har ett riktigt jobb, samt ägnar timmar åt att fundera på paginering eller skriva det perfekta mailet om beställning av ytterligare post-its. (Förlåt, känslan av hopplöshet är rejäl just nu, sedvanlig novemberutbrändhet och en djup övertygelse om att det nog aldrig blir någon avhandling.)

Nåväl, till frågorna. Jag tittade och därför såg jag. /Jag såg därför är jag

'Jag tittade' skulle kunna övesättas på åtskilliga vis, och jag utgår från att det ska implicera att man verkligen beskådar, verkligen fäster blicken vid, se på rikt.
Aspicio kan enligt Ahlberg, som ligger utfläkt framför mig, dels ha den oavsiktiliga betydelsen av att 'få syn på, varsebli', och den mer avsiktliga betydelen 'se på, betrakta, betrakta, överväga'.
Intueor har en rejäl bibetydelse av att 'uppmärksamt betrakta, fixera på, betänka, beakta' och kunde kanske ha den betydelse av att 'titta' som efterlyses ovan. Intuitus sum, 'jag tittade' då det är deponens, och den frågande är en gosse.

Det välkända videre skulle väl också gå, då ordboken ger översättningar såsom betrakta, inse, märka, iakttaga, och då i den vittfrejdade formen visi, och t.o.m. spectare funtar väl även om det nog gärna har ett objekt, och det har även en trevlig bibetydelse av att vara åskådare (på t.ex teatern), vilket kanske är en smula passivt för den tänkta frasen.

Se kan givetvis översättas med många av de föreslagna ovan, gärna med videre och aspicere, dock kanske det bör förstärkas och dra åt 'varsebi, urskilja'. Cernere är ett förslag, väldigt lucretianskt, vilket passar naturvetare, men det verkar vara praxis att mest använda det i presens. Conspicere kanske inte är så dumt, det drar gärna åt 'förstå, förnimma'.

Jag föreslår sålunda, då jag brottats förgäves med dessa nyanser, ett välklingande aspexi ergo conspexi (jag utgår fräckt från att det famösa cartesianska ergo eftersträvas, även om det snarare är 'alltså' än 'därför'), eller kanske för att ha ett objekt conspexi quod aspexi, 'jag såg det jag tittade på'. Vad det gäller det andra tycker jag personligen det är lite snyggare om man har de två ledan i samma tempus och det blir sålunda en mer renodlad hommage à Decartes om man formulera det så 'jag varseblir alltså är jag', dvs cerno ergo sum.

Några kommentarer?

1 comment:

Lovisa said...

Förstår att det kan kännas hopplöst ibland, men jag är djupt övertygad om att du kommer att skriva en fullständigt strålande avhandling doctissima!