Thursday, November 01, 2007

vagabundus

Då en viss person tydligen delar kök med Svenbro f.n (Salve K!), känns det väldigt passande att hänvisa er till Aftonbladets recension av hans essäsamling "Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande":

"Svenbros snirkliga vandringar i inte bara attiska landskap avslutas ofta med en slagfärdig lätthet, där analysen nått en slutpunkt och just här förvandlas Sokrates till ”eftersapfiker”. En glimt av en ny historieskrivning.
Det är svårt att förenkla långa tvinnade resonemang som Svenbros. Det beror delvis på att själva ”resultatet”eller ”slutsatsen” inte är det roligaste, utan vägen, förstås. Bara en sann intellektuell törs på det här sättet pröva, diskutera med läsaren, förlora sig i stickspår
. "

No comments: