Monday, October 29, 2007

pecunia

Direkt plockat från SUs nyhetsida:

"Gunilla Iversen, professor i latin vid Stockholms universitet, får ett programanslag på 33 miljoner kr för forskningsprogrammet ”Ars edendi. Metodologiska modeller för moderna utgåvor av medeltida texter: Ett editionsfilologiskt laboratorium i ett internationellt nätverk.” Programmet ska pågå i åtta år.

Programmet syftar till att inom ramen för ett editionsfilologiskt laboratorium och i samarbete med ett internationellt nätverk utforma nya metoder för utgåvor av särpräglade medeltida texttyper. Forskargruppen avser att utveckla nya metoder anpassade för utgivning av svåråtkomliga medeltida texter, framställa editioner av exempel från dessa textgenrer och till att producera en handbok för utgivning av sådana texter på basis av utgivningsarbetet."

Yay RJ! 33 miljoner!

Hurra även för VR, som också delat ut pengar till latinister, om än betydligt mindre summor.

No comments: