Wednesday, October 03, 2007

gaudium redux

Kommittén Latina Perpetua arrangerar den 25 oktober landets första Latinfestival i Lund!

Festivalen hålls för att visa att intresset för latinet är alltjämt mycket stort i landet och engagerar såväl gammal som ung. Den kan även ses som ett firande av den donation som nyligen offentliggjordes.
Festivalen vill även visa att latinet är oumbärligt vid ett universitet och att dess fortlevnad är av intresse för alla. Latinfestivalen kommer förhoppningsvis att vara ett återkommande arrangemang, och då gärna även på andra orter.

Festivalen kommer att hållas i L201 i Lingvisthuset,
Lund den 25 oktober mellan 9.30-17.

Den kommer att utgöras av diverse framträdanden i form av bland annat föreläsningar, diskussioner, recitationer och kåseranden. Föreläsningarna kommer att hållas av såväl namnkunniga forskare som ivriga studenter, och kommer tydligt att illustrera latinets bredd och tidsmässiga spridning, samt att vara särdeles underhållande. (Programmet offentliggörs inom kort på http://latinaperpetua.blogspot.com.)

Vi har strax fyllt vårt föreläsningsschema, men om just du känner att din föreläsning skulle vara oumbärlig för festivalen hör av dig snarast! (Absolut sista dag är 10 oktober)

Vi söker fortfarande böcker att lotta ut till festivalbesökarna, och vi söker fortfarande uppmärksamhet, så sprid gärna detta vidare, eller kontakta just latinaperpetua@gmail.com.

Latinfestivalen kommer att avslutas med en sittning till ett ännu icke fastställt pris, med tillhörande festligheter, och man anmäler sig senast den 12 oktober på latinaperpetua@gmail.com.

Kommittén Latina Perpetua är en politiskt och religiöst obunden grupp som vill verka för att främja latinets fortlevnad i Sverige samt hävda humaniorans betydelse och relevans, och samtidigt ha roligt, ty det är kul med döda språk. Den är dessutom helt ideell, så ingen ersättning för föredragen kommer att kunna ges.

No comments: