Thursday, January 10, 2008

codex et liber

Bå uppmaning av klok kollega vill jag informera om att ni i vår, om ni är i Uppsala eller omnejd, bör, om ert intresse för latinet är uppriktigt och sant, eller ni bara i allmänhet söker allmänbildning och upplysning, närvara vid, och jag citerar nu min kollega, "Prof. emerita MHs berömda paleografikurs".

Detta är, som jag säkerligen sagt tidigare, en helt fantstiskt kurs, antagligen något av det bästa man kan läsa vid UU. Inte bara praktiska övningar i läsande av diverse skrifter ingår, utan även en ovärdelig kulturhistorisk översikt av skrivande och böcker som alla med ett intresse för historia, idéhistoria, språk, litteratur usw, har god nytta av och kommer finna vansinnigt spännande. (Man får dessutom hänga runt på handskriftsavdelningen på Carolina och peta på tusenåriga manuskript.)

Professorn i fråga är som sagt emerita, och man vet aldrig om kursen ges igen, så detta kan vara sista tillfället att läsa Latinsk paleografi med kodikologi (vem kan motdtå ett ämne som bokhistoria?). Kursen drar ifgån den 10/3, enligt uppgift, återigen från kollegan, kan ännu folk klämmas in, och även sådana utan rätt behörighet may audit.

Schemat finner man här, och grip nu detta tillfälle som kanske aldrig kommer igen!

No comments: