Wednesday, January 02, 2008

kalendae

En väntad UnderStreckare om vår kalender, av en antingen mycket förenklande eller ytterst naiv författare, då de uppräknade konungarna väl ändå måste se som mytiska (och en annan, roligare sådan):

"Många historiker menar att den första västliga kalendern härrör från Romulus, en av Roms grundare. Hans tideräkning utgick också från Roms grundläggning (ab urbe condita), år 753 f Kr. Han skapade ett år bestående av tio månvarv och som började i och med vårbruket. Fyra av månaderna fick ”riktiga” namn: Martius, Aprilis, Maius och Iunius, men därefter nöjde han sig med att numrera dem: femte sjätte, sjunde, åttonde, nionde och tionde månaden eller på latin: Quintilis, Sextilis, September, October, November samt December. Nyårsdagen var den förste mars.
Resten av året, cirka 70 dagar, mellan sista december och första mars, brydde man sig inte om att räkna upp i någon kalender. De var blanka dagar som inte fanns i någon almanacka. Hur man gjorde för att bestämma: ”I dag är det den första mars, i dag börjar det nya året”, vet jag inte. Andra historiker tvivlar på att det var så här. En senare kung, Numa Pompilius, fyllde tomrummet med två månader: Januarius och Februarius. Nu räckte inte detta; det blev ändå tio dagar för litet. Därför lade han vissa år till ytterligare en månad, kallad Mercedonius, som av någon anledning placerades mellan 23 och 24 februari. En efterträdare, Tarquinius Priscus, flyttade det datum då de högsta ämbetsmännen fick börja sina tjänstgöringsperioder från den 1 mars till den 1 januari, som också fick bli årets början. Denna ändring förklarar varför till exempel årets tolfte månad, december, har ett namn som betyder ”tionde månaden”."

Och ett tips från en trogen läsare, artikeln Poet med boll i blick, vari denna mening finnes, vilket tipsaren vill ska återges för att visa på fotbollspelares begåvning:

"Spelintelligens är kanske inte alltid lika med att man har hög IQ. Myten om att fotbollsspelare i allmänhet är korkade är seglivad.
[...]
–Frank Lampard i Chelsea hade högsta betyg i latin på gymnasienivå och Sócrates i det brasilianska VM-laget 1982 var utbildad läkare, konstaterar Musa Okwonga som tror att myten hålls vid liv på grund av avundsjuka."

No comments: