Thursday, January 31, 2008

renovatio

Den kära Lovisa tipsade om denna artikel om nystarten för latinet vid Lunds universitet i Sydsvenskan (en tidning som jag har ett ngt ambivalent förhållande till, deras rapportering från Latinfestivalen var ju rent ut sagt felaktig):

"Kyrkohistoria, medeltidshistoria, antikens kultur- och samhällsliv och de romanska språken är exempel på ämnen som, enligt Cajsa Sjöberg, behöver latinet.

– Latinundervisning måste anpassas till dagens studenters behov. Vi ska kunna erbjuda små kurser för till exempel språkvetare och de olika historiska ämnena. På frågan varför man läser latin är svaret enkelt för universitetslektorn.

– Livet skulle vara bra fattigt om vi saknade kunskap om vårt förflutna. Det är i historiska källorna kunskapens finns och där är språket mycket ofta latin. I lektionssalen får vi liknande svar.

– Jag läser franska och då har jag stor hjälp av att kunna latin. Jag har alltid velat lära mig latin men det gick inte på den lilla skola jag gick. Nu är jag tacksam för att möjligheten finns i Lund igen, säger Hannah Driveklipp.
Hon är på sin andra lektion och har fått den första inblicken i ämnet.
– Det är bara så kul. Redan första lektionen fick jag ett begrepp om vad latin är.

David Börjesson läser teologi och är inriktad på kyrkohistoria.
– För de studierna behöver jag latinet. Jag funderar på att läsa grekiska och hebreiska också. När jag kom till Lund och fick veta att jag inte kunde läsa latin blev jag besviken. Desto gladare blev jag när det kom en donation som gjorde det möjligt för mig att nu sitta här. Det är jätteroligt och en utmaning att börja de här studierna.

I salen sitter också studenter från arkeologi och antikens kultur- och samhällsliv.
– Det är viktigt för studierna att kunna latin för att kunna ta del av källmaterialet, säger Sara Widengård. "

No comments: