Monday, July 03, 2006

Inferior

Tack för all sympati rörande mina datorbekymmer. Det kan tilläggas att jag alltjämt skriver från stadsbibblans dator, om detta fortsätter måste jag börja ha mysbyxor och lukta sprit så jag bättre smälter in bland datorhabituéerna.

Ytterligare att boktips för sommaren: Varför inte nu äntligen läsa den Gudomliga Komedin? Finns,i som alltid, ypperlig Björkeson-tolkning(jag är en sån groupie)!
(Och ja, det är fusk att blott läsa Inferno) Blev en smula inspirerad av en Understreckare om fysiken hos Dante:

"Ett tredje exempel på fysik i Komedin har samband med en episod i Galileis liv. År 1588 höll den då 22-årige Galilei två föreläsningar inför den Florentinska akademin. Han var en okänd ung man utan anställning, en professur i matematik vid universitetet i Pisa var ledig och Galilei inbjöds att hålla två föreläsningar om matematiska ämnen. I föreläsningarna jämförde han och dömde mellan två försök att förse Dantes redogörelse för helvetets uppbyggnad med kvantitativa mått. Den ena beskrivningen hade Antonio Manetti som upphovsman, en florentinare som Galilei tycks ha trott varit medlem av akademin, medan den andra konstruerats av Alessandro Vellutello, en person som inte kom från Florens. Galilei dömde till den lokale sonen Manettis förmån, föreläsningarna var en framgång, Galilei fick tjänst på universitetet i Pisa och hans karriär var igång. Detta borde ha varit något som Galilei senare i livet såg tillbaka på med tillfredsställelse, men han tycks närmast aktivt ha försökt att undvika att fästa någon uppmärksamhet på de båda föreläsningarna inför Akademin. Föreläsningarna finns publicerade i hans samlade verk, men eftersom de verkat vara av litterärt snarare än naturvetenskapligt intresse så har de inte studerats närmare av vetenskapshistorikerna.

Häromåret fäste en amerikansk fysiker, Mark Peterson, uppmärksamheten på de båda Dante-föreläsningarna, deras innehåll och Galileis märkliga attityd till dem. I sin argumentation för Manettis mått bemöter Galilei invändningen att takvalvet över ett så stort Helvete som det som Manetti förespråkade skulle kollapsa under sin egen tyngd genom att jämföra med takets tjocklek i en byggnad. Storleken på det tak han talar om stämmer ganska väl med katedralen i Florens som bör ha varit bekant för åhörarna. Helvetets tak behöver vara 100 000 gånger så stort på alla ledder, och eftersom katedralens tak inte kollapsar så drar Galilei slutsatsen att Helvetets takvalv kommer att hålla. Han antar alltså att om ett tak som har en viss storlek håller så kommer ett tak som är 100 000 gånger så stort på alla ledder också att hålla. Det är inte ett korrekt antagande och Peterson anför skäl för att tro att Galilei kan ha insett det ganska snart efter föreläsningarna. Det måste i så fall ha varit en obehaglig situation. Han hade fått sin ställning med hjälp av argument som inte höll och som när som helst skulle kunna motsägas. Han kunde inte gärna själv fästa uppmärksamhet på det hela. Det skulle underminera en argumentation som förhöjde Florens ära och skulle dessutom innebära en kritik av florentinaren Dantes skildring av Helvetet eftersom Galileis nya insikt innebar att de mått som Dante angett för jättarna längst ner i Helvetet blev orimliga."

Tre dagar kvar til semestern... Lovar dock att skriva något vettigt innan jag försvinner.

3 comments:

ChW said...

...och jag tänkte osökt på den här: http://www.cwru.edu/med/microbio/artslab/Humor/ChemHell.htm

Kan du inte försöka få Ola Wikander att gästblogga åt dig medan du är på semester? /hälsningar Olas fan club

Anonymous said...

Your are Nice. And so is your site! Maybe you need some more pictures. Will return in the near future.
»

Anonymous said...

Looks nice! Awesome content. Good job guys.
»