Saturday, March 15, 2008

memento

Idag är det den gloriösa Latinfestivalen, anländ snarast i horder!

Och för att vi inte ska glömma varför den första festivalen drogs igång, och minnas vad som kan ske på ett anrikt universitet som säger sig värna om kultur och språk, samt lyfta fram grekiskan som ofta glöms bort, citerar jag här en anonym lundaakademiker (jag har sagt det förut, något av det bästa med "bloggande" är den korrespondens man får), som efter att ha avhandlat latinets situation fortsätter:

"Då är situationen betydligt värre för ämnet klassisk grekiska. Där beslutade ledningen att säga upp en hel professorstjänst, som dessutom var den enda lärostolsprofessuren (d v s ej befordrad lektor som de övriga professorstjänsterna) inom de klassiska språken i Lund. (Innehavaren valde dock att dessförinnan självmant säga upp sig.) Kvar är endast en halv professorstjänst. Att man säger upp en lärostolsprofessor av besparingsskäl måste vara unikt i Lunds universitets historia, och att det dessutom sker i ett av de ämnen som har funnits sedan universitetet grundades (1666) är en skandal utan dess like.

Och inte nog med det: en kort tid därefter utlyste man forskartjänster i andra ämnen som engelska och spanska. Nu fanns det plötsligt pengar. I ett internationellt perspektiv brukar professurerna i de klassiska språken ofta räknas som de mest prestigefyllda vid universiteten, och då sänder det naturligtvis dåliga signaler att Lunds universtitet hanterar dessa tjänster så lättvindigt. Vilken utländsk forskare vågar tacka ja till en professur i vilket ämne som helst vid Lunds universitet, om ledningen t o m väljer att avskeda en professor i klassisk grekiska endast av besparingsskäl?

Rektor Göran Bexell är professor i teologi och det är för mig en gåta att han inte ens verkar bekymra sig över att han kommer att gå till historien som den som i stort sett lade ned klassisk grekiska vid Lunds universitet. Jag hade hellre avgått från rektorsposten än medverkat till något sådant. "

Kom sålunda idag och visa att de klassiska språken har ett brett stöd!

No comments: