Monday, March 10, 2008

Pro cuius amore in eius eloquio nec mihi parco

Måndagssur av åtskilliga orsaker, såsom oro inför den späckade veckan och harm över att ha rankats högre än jag förtjänade i rangordning. DN hjälper till genom ytterligare en av sina verbatim 'översatta' och obildat framställda notiser:

"Bland de mest uppseendeväckande verken som ska ställas ut märks bland andra den första boken som skrevs på engelska, Gregory the Greats "Pastoral care" från 890 efkr, och fyra exemplar av Magna Carta, skrivna på 1200-talet. "

Om "Gregory the great" skrev denna på engelska ska jag bums säga upp mig och gå på knä till Canossa, livnärandes mig blott genom att upp äta min hatt.

Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår vad det är för fel på den etablerade svenska beteckningen på den påven, Gregorius den Store. Eller kommer DN hädanefter omtala Alexander såsom "Alexander the great", Karl den store såsom Charlemagne (mais pourquoi pas!), Livius såsom "Livy"?

1 comment:

Anonymous said...

Så kan det gå när inte haspen är på. Jag har för övrigt hört svenskar (födda i Sverige, svenska som modersmål) på fullaste allvar säga såväl "pör sej" som "jorecka"...