Monday, April 14, 2008

qualis Pindarico spiritus ore tonat

En UnderStreckare om Pindaros idag av folkhjälten Sture Linnér:

"Om Pindaros yttre liv vet vi föga. En gigant inom antikforskningen, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, gav visserligen i en bok som kom ut 1922 och mycket länge förblivit tongivande en mängd biografiska detaljer om honom. Dessa grundade sig dock på uppfattningen att diktens jag alltid var identiskt med skalden själv. I dag är vi ju emellertid mindre benägna att i ett poem, även när det är skrivet i första person, utan vidare läsa in underlaget för en ”Vem är det”-notis om författaren.

Wilamowitz stödde sig också på data hos antika levnadstecknare. Senare forskning har dock påvisat hur otillförlitliga de biografiska traditionerna om de tidiga grekiska poeterna är. Från antik tid har vi om Pindaros liv kvar bara några få, mycket korta biografier, och de bygger helt på hans dikter. Några andra källor fanns inte, och man visste alltså i grund och botten inte mer än vi. Säkra fakta om Pindaros liv är att han föddes nära Tebe, Boiotiens huvudstad, i mellersta Grekland, omkring 518 f Kr och var av en rik gammal adelssläkt. I unga år sändes han till Aten för att studera musik och poesi under berömda lärares ledning. Senare reste han också på många andra håll i den grekiska världen, bland annat till Sicilien, där flera furstar, inte minst Hieron, en av tidens stora statsmän, välkomnade honom till sina hov och fick sina segrar vid de stora idrottstävlingarna hyllade i dikt. Vi kan följa hans verksamhet som författare under omkring femtio år, ty det äldsta bevarade poemet skrev han 498, vid 20 års ålder, och det sista daterbara är från 446, när han var 72. "

Traska sedan över till Fragmenta och läs allt i kategorin pindariskt.

No comments: