Tuesday, June 17, 2008

Carolina denata

Jag är egentligen på semester (imorgon bär det av), men kan inte låta bli att titta i min jobbmail och upptäcker där rektors beslut om Carolina, vari det beslutas att en "styrgrupp för projektet" ska tillsättas (utan doktorandrepresentation).

Medföljer gör även "Slutsatser efter remissomgång" vilket vid genomläsning måste sägas är deprimerande.
Man verkar ha missat en av huvudpoängerna; nämligen att det är ett viktigt forskningsbibliotek (t.ex för forskare utan reguljär arbetsplats), samt att Carolina är ett löjligt starkt varumärke, och att urholka det är fullkomligt befängt.

Jag förstår att huvudproblemet är, som alltid, att det inte finns nog med pengar och att man vill få annan kassa att uppbära kostnader och ansvar genom att skapa ett "show-room" eller en "faculty club" (den svengelska som nyttjas visar på en sällan skådad kompetens i det svenska språket), och ingenting kommer kunna skaka fram mer pengar, men en besparing kan faktiskt göras på ett pietetsfullt och demokratiskt vis, inte nödvändigtvis genom att slakta detta starka varumärke och kreativa miljö.

And in other depressing news, så har hum.fak vid GU dragit in de bidragsrum för doktorander som skulle utlysts i höst. Det skulle bl.a blivit en tjänst i latin/grekiska.

2 comments:

viagra online said...

Medföljer gör även "Slutsatser efter remissomgång" vilket vid genomläsning måste sägas är deprimerande.
Man verkar ha missat en av huvudpoängerna; nämligen att det är ett viktigt forskningsbibliotek (t.ex för forskare utan reguljär arbetsplats), samt att Carolina är ett löjligt starkt varumärke, och att urholka det är fullkomligt befängt.

Cheap Viagra Online said...

Man verkar ha missat en av huvudpoängerna; nämligen att det är ett viktigt forskningsbibliotek, samt att Carolina är ett löjligt starkt varumärke, och att urholka det är fullkomligt befängt.