Tuesday, June 10, 2008

Nec timor aut ulla est clausae tutela puellae


Damen till vänster är den något infamösa Ashley Alexandra Dupré, vilken alla som är lika fascinerade av amerikansk politik som jag vet var den professionella flicka som bringade New York guvenören Eliot Spitzer på fall, sedan hans enorma utlägg vid Emperors Club VIP avslöjats.
Nåväl, vad vi intresserar oss för är dock tatueringen på hennes mage, vilken skymtar på bilden (därav den något avklädda illustrationen, vi försöker inte locka en ny läsekrets), och som lyder tutela valui, vilket ska vara latin.

The New York Times har uppmärksammat detta i sin blogg kallad City Room (för den mer lokal politiken), och har varit vänliga nog att försöka få fram en tolkning av denna vagt latinska fras (som dock redan i mars debatterats i den amerikanska bloggosvären):
*
*
*
"Tutela?” Mr. Ensley said. “That’s weird.”
It’s not real Latin, is it? City Room asked.
“No, it’s not."
...
Tutela’ is a ‘custodian, safeguard, defense’ — something like that,” he said. “It can mean a lot of things. ‘Protection’ is a good translation. ‘Valui’ means ‘I was strong,’ literally. This is the exact translation I can give you, ‘I was strong by means of a keeper, by means of safety.’”
...
We finally told Mr. Ensley, at Columbia, whose tattoo he was translating.
“Oh, God,” he said. “I guess on some weird level, if you wanted to translate it into some modern sense of the word, You could say, ‘I used protection."
*
*
*
Och vad lär vi oss av detta? Som alltid illustreras här tydligt vikten av att kompetens i de klassiksa språken finns tillgänglig och är god, om inte annat för att magar (och armar) som syns i media ska ha någorlunda rätt text, och om inte annat kunna tolkas korrekt. (Den brännande frågan är förstås vad flickan i fråga ville att det skulle betyda.)

3 comments:

Svenske Floyd said...

Min tolkning är att tutela får ses som predikativt attribut, d v s "jag var en duktig vakt".

dunderklumpen said...

En lämpligare tatuering kanske vore:
Aurum Excavare

Skulle kunna tolkas som en person som tar fram det bästa ur andra. Eller ...

Anonymous said...

Om man betraktar "tutela" som ablativus instrumenti och "valui" som perfectum praesens löser sig saken elegant: "genom beskydd är jag stark", dvs. "jag klarar mig eftersom jag har mäktiga vänner". Hon lär ha tagit sig ur ett drogmissbruk - kanske rör det sig om en (lite smörig) referens till "han där uppe"?