Tuesday, May 16, 2006

Sella vacua

Maria Schottenius har börjat nominera till den tomma stolen:

"[Jesper Svenbros]lyrik är klar och stark, bärs av klassiska referenser men tyngs inte av dem. Hans essäistik är nyskapande. Hans beläsenhet är djup och hans litterära omdöme gott.
Jesper Svenbro är ­sedan ett antal år antikforskare i ­Paris, men det måste man ju inte vara i hela sitt liv."

I second!

No comments: