Tuesday, May 09, 2006

tersus atque elegans

Jag har idag tagit ett beslut.
Jag har bestämt mig för att sluta banka pannan blodig mot Terentius och dess dj-vla metrik och jag är så trött på dess sitcom-artade handling (alla bara springer runt och tjuvlyssnar på varandra), och istället blott läsa Tibullus och helhjärtat njuta av den underbara poesin.

Jaja, förr eller senare måste dramat bemästras, men kanske inte just nu?

Ligger efter i allt, är odiciplinerad och hatttar omkring planlöst, men det är sol!

No comments: