Tuesday, August 22, 2006

Tabularium

Jag älskar arkiv, jag älskar att arbeta i dem, jag älskar den taktila upplevelsen av gammalt papper eller pergament, jag älskar lukten av böcker och läder som åldras, jag älskar till och med dammet och den underliga ventilationen.

Viss erfarnehet har jag av dessa heliga platser, jag har sommarjobbat i arkiv (jag minns tydligt en sommar då jag var ständigt förkyld, ty man spenderade dagarna långt under markytan (tydligen atombombssäkert!) och det var kallt) och jag har även läst kurs i det, kanske i hopp om att en dag mer permanent arbeta på sådan plats.

En av de studiebesök jag gjorde på arkivkursen var på Riksarkivet, det var en rent himmelsk upplevelse, vi fcick se ett rikligt urval av deras skatter, jag minns bland annat diplomatbrev till Karl XII och en riktig praktutgåva, signerad av allehanda betydande personligheter, av 1809 års regeringsform.

Riksarkivets hemsida är en underbar forskningsmässig resurs, men även ett ställe att slösurfa bort åtskilliga timmar. Man kan fördriva tiden med heraldik, eller kartor eller bläddra i en skojiga serien Månadens dokument.

För latinare är bland annat deras Birgitta-projekt intressant (texterna finns alla på nätet!):

"År 2003 firades 700-årsjubileet av den heliga Birgittas födelse. Lagom till detta jubileum blev det stora arbetet med att ge ut hennes texter på latin i moderna textkritiska utgåvor färdigt i och med att bok 8 av Uppenbarelserna (Reuelaciones) utkom. Därmed avslutades ett arbete som pågått sedan 1956, då Reuelaciones Extrauagantes utkom såsom den första textkritiska utgåvan av de latinska Birgittatexterna"

Även Oxenstierna-projektet, utgivningen av den store kanslerns brev, involverar en del latin(Betänk An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur). På projektets hemsida hittar man även åtskilliga av breven, och tro mig, mycken tid kan slösas på dessa, då man egentligen borde göra annat.

Svenskt diplomatarium är ochså skojigt, och även här hittar ni texterna på nätet:

"Riksarkivets avdelning Svenskt Diplomatarium publicerar våra bevarade medeltidsdokument (diplom). Det rör sig om såväl originalbrev på pergament och papper som medeltida och eftermedeltida avskrifter. Språket i texterna är oftast på latin eller fornsvenska men "

Hand i hand med detta går Riksarkivets Glossarium till medeltidslatinet i Sverige:

"Sedan 1989 utger Riksarkivet Glossarium till medeltidslatinet i Sverige, ett lexikon baserat på alla latinska texter som skrevs i Sverige fram till 1527 (och vissa utländska texter som berör Sverige) och som finns utgivna i tryck."
...
"I glossariet upptas sådana ord, betydelser, ordformer och stavningsvarianter som inte finns i klassiskt latin. Orden översätts till svenska och tyska och exemplifieras med citat ur texterna"

Och slutligen, ett av deras mest fascinerande projekt, MPO-projektet:

"Genom riksdagen i Västerås 1527 genomdrev Gustav Vasa de beslut som bröt den katolska kyrkans makt och inflytande i Sverige. [...] Prästerna blev kronans ämbetsmän, klostren stängdes och kyrkornas dyrbarheter beslagtogs. Också biblioteken skingrades. Böckerna tillhörde den gamla ordningen och var därför oanvändbara.

I räknekammaren på slottet Tre kronor samlades samtidigt den nya förvaltningens räkenskaper. De var viktiga för makten och måste skyddas. Då kom de medeltida böckerna på slitstarkt pergament väl till pass. Böckerna slaktades och blev till omslag kring fogdarnas skattelängder. I kammarens arkiv låg de sedan i århundraden, till de återupptäcktes under 1800-talets andra hälft.

Antalet sådana pergamentomslag i Riksarkivet idag uppgår till drygt 22000 stycken. Pergamentomslagen utgör resterna av minst 6000 böcker. Från svensk medeltid är ett mycket litet antal fullständiga böcker bevarade. De äldsta fragmenten är från missionstidens 1000-tal, de yngsta från 1500-talet. Många av böckerna har kommit till Sverige utifrån, andra har skrivits här i landet. De flesta är gudstjänstböcker, men det finns också många blad ur juridiska och teologiska verk"

RA ska verkligen ha en eloge för sin underhållande och informativa hemsida!

1 comment:

dunderklumpen said...

Apropå gamla böcker så såg jag en makalös film igår som är löst baserad på den gamla men ändock väldigt moderna boken The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman.
Filmen är ett måste att se då en majoritet av nutidens största brittiska komiker är med och störst av dem alla är Steve Coogan, som i filmen spelar tre roller; titelpersonen Tristram Shandy, hans far Walter Shandy och även sig själv Steve Coogan, väldigt självutlämnande dessutom.
I filmen porträtterar Steve Coogan sig själv som en ganska otrevlig, småsint, dryg och otrogen person.
Det är han även på riktigt.

Brasklapp: Om man inte tycker om Steve Coogans humorstil (se gärna Alan Partridge innan) så kommer man med största sannolikhet hata denna film.