Wednesday, October 15, 2008

decorticatio

Då mina excel-ark faktiskt börjat ge någon slags utdelning och jag har två föreläsningar att skriva får ni nöja er med notiser:

- Sagan om det fragment som kommer från Erechteiontemplet på Akropolis, och har huserat i privathem i Göteborg fascinerar:

"Hennes far var österrikisk officer, och befann sig i Grekland under andra världskriget. Han var djupt intresserad av landets kultur och historia, och under ett besök på Akropolis tog han med sig ett marmorfragment som minne.

Martha Dahlgren har sparat ett brev från fadern där han beskriver händelsen.– Han skriver att han var alldeles hänförd när han stod där uppe på Akropolis och såg ut över staden. Han tog med sig stenen som ett vackert minne, säger Martha Dahlgren.

Stenen har inskriptionen ”Till minne av Akropolis, 15/2 1943”. Men det räcker inte som bevis på dess äkthet. Martha Dahlgren tog nyligen tåget till Stockholm och Medelhavsmuseet. Där undersökte man stenen och utesluter inte att den kan vara äkta. Enligt Krister Kumlin, ordförande i Svenska Parthenonkommittén, finns det sannolikt inte fler stenar från Akropolis i Sverige."

- Norges sak är vår! Lust att bli medlem i Trondheim klassisk studentforening? Kostar 30 NOK, och man hittar dem antingen på Facebook eller via mail:

"Vi arrangerar allt möjligt från kvällsföreläsningar om allt från musik i antiken till grekisk presokratisk filosofi eller kvinnor i Rom och mycket mer. Dessutom kollokviumgrupper i latin, grekiskt och sanskrit. Vin och latinafton och olika läscirklar. Vi jobbar dessutom med att få igång flera andra spännandes aktiviteter."

- Den evige och ständige Swedenborg:

Ibn 'Arabi är en av flera så kallade mystiker som i "The Arms of Morpheus. Essays on Swedenborg and Mysticism" relateras till Swedenborg. Boken är utgiven av Swedenborgsällskapet i London och en del av en serie där historiker, religionsvetare, författare och andra intresserade diskuterar hur man kan uppfatta Swedenborgs verk i kulturhistoriska sammanhang. Skribenterna påvisar paralleller och idémässiga släktskap med renässansförfattare och filosofer som Paracelsus, Jacob Boehme och Madame Guyon. En annan linje går till antroposofins grundare Rudolf Steiner, ytterligare en annan till den existentialistiska tanketraditionen i allmänhet.
...
Det är välbekant att många diktare inspirerats av Swedenborg, bland andra Goethe, Baudelaire, Balzac, Dostojevskij, Strindberg, Ekelöf. Den mest hängivne lärjungen var William Blake. I början av 1800-talet översattes Swedenborg till flera europeiska språk (latin var ju hans ordinarie form) och texterna spreds tämligen allmänt [vilket de tidigare gjorts just tack vare latinet].

- Den ständigt moderna Lucretius i TLS (via Errata):

"Lucretius looks at the world with a poet’s eye, then, as well as a rationalist’s, and here lie other paradoxical aspects of his writing. He penetrates to deep universal laws but is also the supreme Roman poet of surfaces: sheen, moisture, echoes, brambles, fur, worn bronze, twitching nostrils and steaming breath. He demythologizes nature, yet the most memorable features of the poem are not the logical explanations (with their prosaic conjunctions like “moreover” and “in conclusion, then”), but wispy traces of the discarded world of illusion – tissues, films, chimeras – or, alternatively, grandiose vistas onto the sublime. Lucretius sharpens our eyes not just to observe daily miracles, but also to prepare us to confront the unconfrontable: the moral abyss opened up in Epicurus’ city, Athens, by universal plague; the degeneration of civilized mankind after its first grunting, self-interested stabs at a social contract; and the unmanageable terror of “void”, which means both the vacant parts of the physical universe and the gaping hole opened up by death. "

- Och slutligen, ständigt dessa norrmän! Stora händelser imorgon, önskar att jag kunnat vara där:

Hoppas att alla som har möjlighet möter upp på detta på NTNU den 16.
Fint sätt att visa att det finns många som bryr sig om klassiska fag.
Dessutom hade det varit skoj om vi hade kunnat få till fullsatt sal:D
Kom igen, bli med, invitera och få med så många som möjligt;)

Innledende ord ved professor Staffan Wahlgren.

”Jomfrumartyrer på Island 1300-1500. Transformasjoner og adapsjoner i middelalderske oversettelser” ved stipendiat Kjersti Bruvoll (nordisk, INL)

”Bildets hermeneutikk. Litt om en ikke-eksisterende forskningstradisjon” ved førsteamanuensis Lasse Hodne (kunstihistorie, IKM)

”Typologiske trekk hos Vergil” ved førsteamanuensis Marek T. Kretschmer (klassiske fag, IHK)

”Forfatterbilder i gresk, romersk og middelaldersk litteratur” ved timelærer Thea Selliaas Thorsen (klassiske fag, IHK)

”Bilder av korstogene i greske tekster” ved professor Staffan Wahlgren (klassiske fag, IHK)

Avsluttende oppsummering ved professor Gunnhild Vidén, Göteborgs Universitet

Tid og sted: torsdag 16. oktober 10:15-13:00, rom D106, bygg 3. Foredragene vil vare ca. 20 minutter etterfulgt at 10 min. diskusjon og avsluttes med en felles oppsummering. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

4 comments:

Svensson said...

Swedenborg, yes indeed!

Jag har en etikett om mannen på min blogg. Klicka på mitt namn här ovan och sök dig vidare till etikettraden, you can't miss it. Läs sedan om mannens credo, hans biografi, "Drömboken" och annat.

(Synd att man inte kan länka i inläggen i Blogger, som detta är. Men man kan inte få allt. "You can't  alwyas get what you want / you get what you need!")

Ola Wikander said...

Man tackar för påpekandet av Vergilius-pinsamheten! Det inlägget är nu förpassat til glömskan (och det hela visar hur väl det fungerar att utgå från gamla inlärda grejor utan att kolla upp!)

MEE said...

Sv- Ska se efter!

OW- Händer alla, har själv felciterat en mängd gånger!

Sildenafil said...

Jag har en etikett om mannen på min blogg. Klicka på mitt namn här ovan och sök dig vidare till etikettraden,väl det fungerar att utgå från gamla inlärda grejor utan att kolla upp!)