Tuesday, October 14, 2008

nisi serenas

Kan inte länka (datorn är på dåligt humör), men denna läsvärda artikel hittas i UNT, http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=5-AV_ID=813490,00.html :

"Den nyligen utkomna Horae de Domina, Vår Frus Tider, alltså Jungfru Marias tidegärd, var en bönbok som användes i Skara och Linköpings stift. Bönboken, eller tideboken, innehöll framför allt tidegärden - de dagliga böner och psaltarpsalmer man sjöng i klostren. Det var en bok för människor som ville följa tidegärden, ståndspersoner och så småningom även medelklassen. Denna medeltida bestseller var i hög grad en bruksbok, och formatet var därefter, ungefär 10 gånger 15 centimeter, en liten pocketbok med andra ord. Men det var en ändå en dyrbar bestseller. Bönböckerna var små och rikt dekorerade med bilder och miniatyrer. Fastän de oftast var skrivna på latin kom de att bli medeltidens populäraste böcker; de sålde bättre än själva Bibeln,[...]."
...
"Medan överklassen lät etablera kloster för att munkarna skulle be å deras vägnar, kunde de lägre klasserna - som inte hade råd att bekosta kapell eller juvelbeströdda relikskrin - bekosta psaltare eller tideböcker. Det var deras första steg mot paradiset." Bönböckerna användes som läroböcker i läsning och i latin och fungerade som "livres de raison", det vill säga, födslar och dödsfall i familjen fördes in i boken. Vissa samlade sina pilgrimsmärken i boken, och för många fungerade boken också som en statussymbol och ett slags kulturellt kapital."

No comments: