Friday, October 03, 2008

Vivat membrum quodlibet

Lund verkar vara ett så intressant ställe:

"Alla de sju lärare vid naturvetenskapliga fakulteten som satt med i hörandeförsamlingen har skrivit under ett brev till universitetets styrelse där de kräver en förklaring till att de blev överkörda i rektorsvalet.

Hörandeförsamlingen består av 90 studenter och anställda vid Universitetet och har en rådgivande funktion i valet av rektor. Församlingen förordade Pär Omling, men styrelsens val föll ändå på Per Eriksson. – Styrelsen måste motivera sitt val, menar professorn i mikrobiologisk ekologi, Bengt Söderström, en av författarna till brevet, och fortsätter:

– I underlaget till styrelsens beslut står det att hörandeförsamlingen inte gjort någon tydlig åtskillnad mellan dem. Men det menar vi att vi har gjort. Pär Omling fick faktiskt 33 förstahandsröster, medan Per Eriksson fick 21. "
...

"Hon är orolig att Per Erikssons värderingar ska påverka naturvetenskaplig forskning inom Universitetet, men även humanistisk forskning. Till exempel teologi.

– Han tillhörde en rörelse där man menar att bibeln är Guds ord, punkt. Och pingstpastorn Åke Green säger att homosexualitet är en synd. Det är inte en sådan person som passar att vara rektor. Pingstkyrkan är ju en rätt extrem vetenskapsfientlig rörelse. Hade han varit buddhist hade det varit mycket mer okontroversiellt, säger Cecilia Hägerhäll"
...

På andra håll inom Universitetet är oron inte lika stor. Sune Sunesson, dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten, menar att det vore oerhört kränkande att utgå från att Per Eriksson automatiskt hyser vissa åsikter bara för att han tillhör ett visst trossamfund."

Den tilltänkte rektorn ges dock tillfälle att svara på utspelet ovan:

"Han ger följande kommentarer över telefon från Tokyo: – Jag tillhör Hyllie Park-kyrkan i Malmö och är med i Evangeliska Frikyrkan.
– Jag har en kritisk vetenskaplig grundsyn, och för övrigt tror jag på religionsfrihet.
– Universitetets strategiska plan säger att man ska behandla alla lika, både vad gäller religion, kön och etnicitet. Det är självklara saker.

Du har tidigare varit rektor för Blekinge tekniska högskola. Nu kommer du att bli rektor för ett universitet som innehåller mycket mer än teknik, bland annat naturvetenskap, teologi och genusvetenskap. Vad har du till exempel för syn på homosexualitet?
– Du får de tre kommentarerna. Frågor i övrigt kommenterar jag inte, säger Per Eriksson. Hur ser du på stamcellsforskning?
– Frågor i övrigt kommenterar jag inte. "

8 comments:

Prästkandidaten said...

WOW! Folk blir upprörda över att han är frikyrklig???
Undrar om de vet om att det t.o.m. finns frikyrkliga professorer vid Lunds universitet? Även i teologi...
Och nuvarande rektorn är ju för all del präst i Svenska kyrkan...

Camilla Grepe said...

Till "prästkandidaten" (varför kan ni aldrig stå med eget namn för era åsikter??), vill jag tipsa om mitt inlägg: "Ansvar när fundamentalismen växer"
Jag hoppas att länken funkar, annars ligger den på min blogg Camilla Grepe: http://camillagrepe.blogspot.com/2008/10/ansvar-nr-fundamentalismen-vxer.html

SDIL said...

Camilla, tack för tipset.

Det är väldigt fint att du väljer att sätta ditt namn på dina åsikter, hurra för dig, men alla har kanske inte en fullt så okomplicerad situation.
En del av oss har en yrkesroll som gör att vi kanske inte ä helt accepterade som bloggare, och många väljer att inte sätta ut sitt namn då de inte vill att detta inte ska vara det första som dyker upp då man googlar dem, andra väljer att inte göra det för att kunna skriva under någon slags persona och bli friare i sitt uttryckssätt.
Jag ser inget problem i detta, och jag kan faktiskt inte förstå varför det är ett sådant irritationsmoment för dig.

Vidare tror jag att jag talar för samtliga här att man definitivt kan stå för dessa åsikter publikt och offentligt.

chall said...

tja, Lund verkar ju vara lite som Uppsala när Stig Strömholm var mest i tagen ;)

Skämt å sido, jag tycker nog att man kan tänka sig både en och två frågor om den nya rektorn (och tillsättningen).

Det andas ju lite grann fördomsgullhet av dom som inte vill ha "den frikyrkliga personen" även om det ingenstans står att rektor kan driva sin egen åsikt och påverka universitetet alldeles på egen hand.

Och om han nu är medveten om att han är i blåsväder kanske han är lugnare?

Jag vet inte, och jag är inte tokför evangelister men att tro att hans tro skulle skugga hans rektorskap vet jag nog inte... rektor är som sagt styrd av universitetsstyrelsen rätt bra också.

Överlag är det som prästkandidaten säger i kommentarerna också - inom teologifakultetn är det mer vanligt än ovanligt att dom är kristna, svenska kyrkan eller annat... men gör det dom olämpliga som fakultetsombud?!

chall said...

en liten kommentar till, det är inte så konstigt att de som är kristna blir lite mer fundamentala eftersom Humanisterna (samfundet) samt en del andra "icke religiösa" samfund är oerhört kompromisslösa och relativt aggressiva i sin framtoning. Som känt är, är det inte det det bästa klimatet för debatt och öppenhet.

Och när man börjar med "om man tror på gud är man ju lite bakom flötet" kan man väl knappast tro att det ska bli en bra diskussion efteråt?

chall said...

Sdil: Jag är ledsen men eftersom det inte finns en kommentartorsfunktion på Camillas sida skriver jag en kommentar här till henne.

Jag är nämligen naturvetare och eftersom CG anser att det är stötande, om man nu läser hennes inlägg, att tillträdande rektorn inte svara på vad han tycker om stamcellsforskning förrän han tillträder. Tja, det är väl en av sakerna som dom ksulle frågat under proceduren kan man tänka sig?

Den andra, och mer viktiga, är om CG verkligen tror att bara för att man inte är kristen är man för stamcellsforskning totalt. Eller för att man är kristen är man totalt emot. Överlag tycker jag att CGs blogg andas minst lika mycket förakt som CG anser att "prästkandidaten" och alla kristna har.

Nu ska jag sluta skriva här. Förlåt Sdil men det gjorde mig upprörd.

SDIL said...

Chall- går utmärkt att lämna kommentar här, och tycker det är intressant att någon som klankar på folk för attde inte står "med eget namn för era åsikter", inte vill ta emot kommentarer. (Upptäckte förresten att vi båda läser FemaleScienceProfessor!)

Tack för synpunkterna dessutom, jag instämmer helt i vad du säger om stamcellsforskning och humanisternas läskiga attityd. Vidare tycker jag även att det även är obehagligt med de grupper som är snabba att skrika "kristendomsförföljelse" här, why can't we all just get along?

chall said...

Sdil> FSP är suverän. Jag har ett litet nät av kvinnliga (och även ett par manliga) forskare. Det har hjälpt mig enhel del när jag funderat över min post doc och forskningsvärlden i helhet.

Vad gäller sakfgrågan håller jag med dig; det vore skönt att kunna get along.

Ett av de stora problemen är viljan att säga att alla X är dumma el liknande. Leta likheter, inte enbart skillnader brukade min mentor säga (visserligen i fråga om bakterieproteiner men men.... ;) )