Monday, December 01, 2008

interficere

Och en rapport från senaste aftonen i Trondheim! Det verkar så underbart, mitt mål för nästa år är att närvara på en sådan. Från the leader of the rebel forces:

"Sista klassisk aften i år handlade som sagt om en undersökelse av fenomenet hedersmord idag och om den har sina antika paraleller. Stipendiat Jan Frode Hatlen har påbörjat en undersökelse om varför hedersmord ser ut till att uppstå i vissa paternalistiskt ordnade samhällen men andra paternalistiska samhällen verkar det nästan vara frånvarande (så som vikingtid tex.). Det finns helt klart många exempler på hedersmord i romersk tid (högst troligt också en praxis i arkaisk Grekland som en otalig mängd tragedier kan bevittna). Stipendiat Hatlen menar att kunna påvisa att det finns vissa strukturer som är oberoende av religion som vill kunna leda till fenomenet som populärt kallas hedersmord, än om begreppet som sådant är något "ullent". Dessa strukturer är bygget upp runt en familjkonstruktion som har de gemensamma drag vi ville kallat stamsamhällen. Detta årets sista inlägg hade alltså en ganska tydlig socialantropologisk vinkling med en klar poängtering om att en undersökelse av antiken kastar viktigt ljus över vår förståelse av dagsaktuella tema. Också denna gången var det i överkant 30 deltagare, vilket måste anses som väldigt bra i den värsta examensperioden.

Vi kommer att fortsätta med succsessen Klassisk aften nästa semester. På programmet har vi i Mars ett tvådagarssymposium över Politisk filosofi varav den ena dagen uteslutande kommer att handla om antiken och den andra dagen receptionen av antiken i modern politisk filosofi. Tema för den första dagen ska vara Platon från två olika vinklingar, en från sofisterna och retorikernas (främst Isokrates) vinkel och den andra om den senare Platon (Statsmannen, Parmenides etc). Aristoteles Athenarnas stadsförfattning och slutligen ett inlägg om Augustin.

Andra enkvällsinlägg kommer att vara av filosofisk art (Hegel och Antigone), Renessanseidealet ad fontes, kristna humanisters försök på att göra den grekiska kulturarv mer "rumsrent" under renessansen samt ett inlägg om medicin i Grekland och Hippokrates.

Vi utarbetar dessutom två koncepter till i tillägg till Klassisk aften, ett 7-dagarsseminar kallat Artes Liberales och en Dionysia som nog kommer att vara mer apollinsk än namnet antyder..."

No comments: