Wednesday, December 10, 2008

excrucior

Intet, iuvenes, av sustans och tanke här, måste nämligen skriva ansökningar, skriva avhandling, skriva remisser, skriva skrivelser, skriva, skriva, skrivaskriva... Bristnigsgränsen är det enda som synes i slutet tunneln.

Gå istället först till till Fragmenta och bläddra ner till kommentarerna och följ där diskussionen om Catullus 85:

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio. Sed fieri sentio et excrucior

Detta har sedan tagits upp av Malte, med översättningsförsök och påföljande diskussion som är brukligt på Errata. (F.ö gillar jag "steglas". Djärvt!) Läs och begrunda!

Allt jag har att tillägga är, förutom att alla latinare någongång i sitt liv översätter Catullus, är att ingen citerat Janzons variant (vi är alltid totally Team Janzon här på latinbloggen), och sålunda kommer den här:

Hata jag måste och älskar ändå.- Men Hvarför? - Jag vet ej.
Blott att så verkligen är, känner jag arme med kval.

2 comments:

Anonymous said...

Jag har alltid varit lite extra förtjust i Thomassons variant. Jag citerar ur minnet, så jag minns inte alls vilka skiljetecken det var. Återger således utan:
hatar och älskar jämväl kanhända du frågar mig varför
vet ej men att det sker känner jag arme med kval
Visst är detta den perfekta poesin att uppelda gymnasieelevers intresse för antiken med? Och visst fungerar de ursprungliga cesurerna utmärkt istället för punkt och komma?

Anonymous said...

...det ska naturligtvis vara "känner jag och lider kval". Jag måste blivit förledd av Janzon.