Friday, January 09, 2009

laeti

I Trondheim, post victoriam ("...we SUCCEDED!!! It is now decided that in the autumn 2009 the Classical languages are again up, not partially but fully restored. With BA-degrees for a beginning and a master to come. This couldnt have been done without the help from you my dearest friends". Psst, det är bl.a ni läsare) händer det som vanligt saker:

"Den 20 och den 21 så är det en institutorganiserad workshop om antiken och datorspel. Denna måste vi alla fara på. Kom du, ta med en käreste, en vän, dina föräldrar och syskon, kärestens föräldrar och syskon och be vännen din om att göra det samma. Detta kommer att bli ett sjukt bra och spännandes upplägg. Vi har dessutom fått en av dessa inläggarna på våran egen CV, han heter Andrew Reinhard och har som jobb att lära ut klassiska språk genom datorspel. Han är en av våra gamla stöttemedlemmar i "Klassiska språk NTNU" från "the dark age" då klassiskt nästan var helt nede på knärna. Men nu är vi på väg upp och fram, så sätt inte av denna dagen än til annat än att bli med på denna ovanliga workshop. "

...

"Den 24 Mars kommer Professor i filologi, Øivind Andersen som är en av bakmännena i Platonsällskapet och ska hålla ett inlägg om Aristoteles på Vitenskapsteoretiskt forum. Den 27 Mars kommer Staffan Wahlgren, Øivind Andersen och Olav Gundersen prata om politiken i antiken. Detta är ett samarbetesprojekt mellan linjeföreningen i filosofi, Apeiron och våran egen stolta studentforening"

No comments: