Thursday, October 19, 2006

culus

Ytterligare en notis om Persius, återigen från första satiren. På rad 87 finns den fantastiska raden:

An, Romule, ceves?

Ni vet ju alla, iuvenes, vem Romulus var och ni kan tänka er hur hans namn användes under högtidliga och formella former hos romarna. Detta var ju landsfadern!

Denna fras kommenteras i Harveys kommentar på följande vis (kontexten är att Pedius hånas för sin rather glib retorik):

"Gratification by Pedius' oratory is regarded as the mark of a sexual pervert. Jahn explains ceves as, 'verbum est de pathicis, qui in libidinis actu clunes agitant'; [...] Romule, strikingly juxtaposed to ceves, represents a person of high status, cf. Cat. 29.5 [et al]
But whether Persius means the judge of the court or simply any member of the nobility who favours Pedius' type of rhetoric is undiscoverable and unimportant."

Den där latinska förklaringen är en sådan som bore överättas till italienska snarare än svenska, men nåväl, så tolkas den sålunda: 'det är ett ord rörande stjärtgossarna, som i förlustelseakten skakar/rör på länderna [i.e rumpan].' Pryda Lewis and Short erkänner att ceveo kan betyda 'to move the haunches', men vill att det i Persiuskontexten ska betyda 'to fawn, flatter'. De försöker verkligen förstöra den fantastiska bilden av en rumpskakande landsfader. (Tänk det hela i en svensk kontext, en Gustav Vasa eller en Birger Jarl som svänger seduktivt på höfterna!)

Översättarna lyckas bättre; i Loebutgåvan översätts detta med Are you wiggling your arse, Romulus?, och hos Guy Lee blir det Is Romulus a poof?

No comments: