Thursday, October 12, 2006

pota aqua

Tentad! Jag var helt enkelt lysande, det finns något att säga om att vara väl förberedd och ute i god tid, även om jag som vanligt klantade mig med metriken.

Det lustiga var dock att jag fick följande dikt såsom examinatorisk under muntan, en som jag ändå hade tänkt bjuda er på. Det är en trevligt halvvulgär liten sak i elegisk distikon, och trots att den tilltalar en hustru (uxor), verkar forskarna rörande eniga om att Martialis ej hade en sådan, så det är snarare en roll han ikläder sig här. Jag finner den hysteriskt rolig, i synnerhet för den pompösa tonen, och den perverterade uppräkningen av historiska exempel:

XI:104

Uxor, vade foras aut moribus utere nostris:
non sum ego nec Curius nec Numa nec Tatius.
Me jucunda juvant tractae per pocula noctes:
tu properas pota surgere tristis aqua.
Tu tenebris gaudes: me ludere teste lucerna
et juvat admissa rumpere luce latus.
Fascia te tunicaeque obscuraque pallia celant:
at mihi nulla satis nuda puella jacet.
basia me capiunt blandas imitata columbas:
tu mihi das aviae qualia mane soles.
Nec motu dignaris opus nec voce juvare
nec digitis, tamquam tura merumque pares:
masturbabantur Phrygii post ostia servi,
Hectoreo quotiens sederat uxor equo,
et quamvis Ithaco stertente pudica solebat
illic Penelope semper habere manum.
Pedicare negas: dabat hoc Cornelia Graccho,
Julia Pompeio, Porcia, Brute, tibi;
dulcia Dardanio nondum miscente ministro
pocula Juno fuit pro Ganymede Jovi.
Si te delectat gravitas, Lucretia toto
sis licet usque die: Laida nocte volo.

Översättningen är, precis som häromdagen av James Michie, som även om den inte är metriskt korrekt och emellanåt något fri, väl fångar ordlekar och stämning:

Either get out of the house or conform to my tastes, woman.
I'm no strait-laced old Roman.
I like prolonging the nights agreeably with wine:
you, after one glass of water
rise and retire with an air of hauteur.
You prefer darkness: I enjoy love-making
with a witness- a lamp shining or the dawn breaking.
You wear bed-jacets, tunics, thick woollen stuff,
whereas I think no woman on her back can ever be naked enough.
I love girls who kiss like doves and hang around my neck:
You give me the sort of peck
due to your grandmother as a morning salute.
In bed, you're motionless, mute
Not a wriggle, not a giggle,
as solem as a priestess at a shrine
proffering incence and pure wine.
Yet every time Andromache went for a ride
in Hector's bedroom, the household slaves used to masturbate outside:
Even modest Penelope, when Ulysses snored,
kept her hand on the sceptre of her lord.
You refuse to be buggered; but it's a known fact
that Graccus', Pompey's and Brutus' wives were willing partners in the act,
and that before Ganymede mixed Jupiter his tasty bowl
Juno filled the dear boy's role.
If you want to be uptight- all right,
by all means play Lucretia by day. But I need a Laïs at night.


Skojig, inte sant?
Bara en eller två påpekanden om översättningen här; raderna nec motu dignaris opus nec voce iuvare..., blir mer ordagrant; "du bevärdigas ej underlätta arbetet vare sig med rörelse, röst eller fingrar", notera hur romarna ser den manliga biten av sexualakten som ett arbete, och att Michies version (not a wriggle, not a giggle...)kanske är lite väl oskyldig. Slutligen så är raden Hectoreo quotiens sederat uxor equo, för rolig för att inte ge en exakt översättning av; "var gång hustrun satte sig på den hectorianska hästen"!

Jag bläddrade häromdagen i en något äldre Loebutgåva (1920, nytryck 1950) av denna dikt, och i den parallella översättningen är allt frid och fröjd tills vi når rad 13 med de onanerande slavarna, då man plötsligt byter språk till italienska fram till näst sista raden, möjligen för att icke väcka anstöt hos känsliga sinnen och inte inspirera ynglingar till dumheter:

I Frigii servi masturbavano dietro le porte
ogni volta che la moglie sedeva su l'Ettore cavallo,
e Itaco quantunque russante, la pudica Penelope
suoleva aver sempre colà la mano.....


Men varför italienska? I vissa äldre Loeb lämnar de helt sonika allt sådant oöversatt, och där finnes väl en logik, men varför italienska?

2 comments:

dudu said...

Grattis till en lyckad tenta!
I rather liked the wiggle/giggle line even if it was not an exact translation!

Erika said...

Italienska - kärlekens språk?