Monday, October 16, 2006

Ruina

(SDIL var tvungen att spendera tid, i nyktert tillstånd, på IKEA idag för att bråka om hyllplan och köpa billiga kökshandukar. Denna närapå episka pärs har totalt gjort slut på hennes livsandar och hon ligger nu utsträckt på golvet och mumlar spridda fraser från dagens Eko-rapporter om budgetpromenaden ("Det står en stor bäver med ett plakat med texten 'Glöm inte minkarna'"), ständigt ropandes på mer thé och försäkran att hon aldrig behöver återvända till Kamprads rike. Sålunda har hennes slavpojke (eller i mer modern terminologi, praktikant) Ganymedes kompilerat dagens inlägg.)

Först skulle jag, Ganymedes (eller jo, det är egentligen Gustav) tipsa om en Understreckare om Joachim av Floris bibelöversättning:

"Enligt det grekiska schemat med arkaiska rötter var historien till sin karaktär cyklisk; om den alls rymde en progression var den av omvänd eller bakåtsträvande slag. Dess mytologiska förebild var Chronos och i likhet med denne slukade historien
sina barn, den var den levande sinnebilden för allt levandes förfall. För grekerna var det bättre förr, äldre tider var "högre" tider, och den högsta stod att finna i mänsklighetens barndom. Från denna guldålder hade man, i analogi med ädelmetallerna, glidit över till silver och koppar, varefter återstod den slutliga innevarande järnåldern: ett tidevarv av moralisk upplösning och socialt förfall, med mörka framtidsutsikter.
...
I sina texttrogna studier av den Heliga skrift hade Joachim kommit fram till en egenartad överensstämmelse mellan Nya och Gamla Testamentet vilken ledde honom till en ny förståelse av den svårtolkade och för kristendomen centrala Uppenbarelseboken. Enkelt formulerat gick den nyvunna insikten ut på att frälsningshistorien rymmer en framtid av ett hinsides eller jordiskt slag. Framtiden bär på löftet om en allt bättre värld för människan att leva i, eller om man så vill, guldåldern ligger framför oss. Ett nog så sparsamt förslag, och formulerat av en av historiens bakgrundsfigurer, men stort nog för att ge den västerländska historien en ny riktning. Enligt den tyske filosofen Karl Löwith har vi att göra med "ett av de mest inflytelserika systemen före Marx". Tidigare hade Oswald Spengler i Joachim sett
grundaren av den historiefilosofi som med Hegel nådde sin fullbordan."

Asså, nu kikar hon över axeln på mig igen, det är ju inte så himla svårt att klippa-och-klistra lite nyhetsartiklar, och nu börjar hon med sina himla Hegelskämt igen, det var ju liksom inte kul ens de första tiotusen gångerna.

Nu skulle jag även ge lite evenemangstips, hon, den där typen som ständigt behöver mer thé (hon tycker av någon anledning det är himla kul att vråla 'Tea, Earl Grey, hot' när hon vill ha sådant), har gett mig en lite hög stenciler och överst ligger en lapp som berättar att Klassiska Föreningen i Göteborg har två möten under hösten:

1 november kl 19 på Arkeologen, sal 307
Föreläsning om 'Hettiters och Romares Arvegods'

6 december kl 19, på samma plats
är det dels årsmöte och dets föreläses det om 'Vad vet vi om antikens musik?'

Hon, personen på golvet som river en IKEA-katalog i småsmulor, säger att det är ruskigt skoj, och att det verkligen, verkligen behövs nytt blod, så kom!

Asså, sluta kika över min axel! Jag fixar det här.

Slutligen måste jag även berätta om Humanistdagarna, 28-29 oktober, då det på lördagen för de klassiskt intresserade, återigen på Arkeologen, eller snarare på Antikmuseet, där det finns en hel mängd föreläsningar som är intressanta, det finns föreläsningar om persiska soldater hos Alexander den store, om romare och deras erövrade folk och om mosaiker.
På söndagen sker allt spännande uppe på Humanisten, där man kan höra en latinprofessor föreläsa om 'En sund själ i en sund kropp', åsså finns det en grej till, men det tänker jag inte berätta för hon är så himla gnällig, det är faktiskt inte så läskigt på IKEA.

No comments: