Monday, December 11, 2006

egens aestus

Jag känner mig väldigt krasslig och tänker gå hem efter att nu ha suttit igenom ett möte i dygnsura skor. Jag har den där känslan av att jag aldrig kommer bli varm igen.

Vill dock visa på den DN-artikel som jag hittade via Månskensdans, om populärkultur versus finkultur, och dess senares död och undergång, där situationen (onda ögat, onda ögat!) i Lund för en gångs skull omnämns, samt den där idiotiska myten som media kablat ut att finkultur och döda språk blivit trendigt avlivas:

"Vad kommer då att hända i framtiden? Jo, så här ser ett högst troligt scenario ut: den yngre generation kulturtyckare som just nu påstås bära högkulturen som en chic accessoar är de personer som om, säg tjugo år (då högkulturen hunnit bli ohipp igen), kommer att dominera det kulturella samtalet. När det väl händer kommer det att vara kört för högkulturen. För den yngre generationen är det i dag populärkulturen som är "kulturen".
...
En omfördelning av offentliga medel måste ske, och det är från högkulturens institutioner som pengarna kommer att tas. Vårt land kommer i framtiden inte längre att kunna ha uppemot trettio delvis statligt finansierade orkestrar, vår public service-radio kommer inte kunna erbjuda radioteater eller hålla sig med kör och symfoniorkester. Intresset bland framtidens kulturella makthavare är för lågt.
...
Vi vill veta vad ni som sitter på makten i dag har för åsikter i frågan. Vi vill också veta varför ni inte verkar bry er om den här debatten. Det går inte längre att bortse från att konserthusen blir allt folktommare, att klassiska språk och äldre litteratur lockar allt färre. Ett tydligt exempel är att grundutbildningarna i latin och klassisk grekiska vid Lunds universitet nu läggs ner. Den så kallade finkulturella trenden verkar inte ha spritt sig utanför Stockholms tul­lar."

får det regna så här mycket? Får det vara så här blött? Jag klarar faktiskt inte av det.

2 comments:

dunderklumpen said...

Du får ta tidigt jullov, komma upp till oss i Uppsala och värma dig i goda vänners sällskap.
Eller tända eld på dina fienders hus och värma dig på så sätt, vilket som nu ger dig mest julglädje.

Erika said...

Det hela ser extra sorgligt ut om man (ifall det nu lockar) jamfor med andra lander, dar talare (offentliga tal, visserligen) ofta hanvisar till klassiska verk, beromda poeter och vetenskapsman. Forstar genomsnittssvensken ens vad de pratar om langre? Nota bene: det handlar inte om intelligensniva, inte heller om utbildningsniva. Det handlar om allmanbildning. Det dar som sags vara sa viktigt... (Och varfor finns da inte fler amnesoverskridande kurser pa hogskole- och universitetsutbildningarna? Varfor far inte alla blivande ingenjorer lasa litteratur, och litteraturstudenter lara sig mer om byggkonstens utveckling, eller vad man nu kan tanka sig?)