Friday, December 15, 2006

Epistularis

Pär Sandin, vilket jag bestämt antar inte är ett alias, utan den faktiske individen, har i kommentarerna lagt ut det följande vilket är för viktigt för att gömmas där.

Dock vill jag lägga fram den lilla brasklappen att jag inte kollat upp om denne är den som han utgett sig för att vara, samt att inlägget kan försvinna hastigt om någon av de berörda protesterar (jag får ett litet obehagligt sug i magen av att lägga ut namn på detta vis).

Kommentaren lyder:

"Denna kommentar kan nog inte bli mer OT. Nedanstående nådde mig idag via den brittiska CLASSICS emaillistan (min egen diplomatiska kommentar bifogas). Jag uppmanar läsare av denna blogg att skicka protester, om inte annat för de ansvarigas samvetes skull.

_______________
Rektor, Områdesdekan teol-fil fak, dekan fil fak

Följande apell kom till mig idag, och jag kan bara instämma: vad ni håller på med är kulturförstörande vanvett, som ni förmodligen kommer att minnas för i Lunds Universitetshistoria.

Det är välkänt att Lunds klassiska institution har fungerat illa, och t.o.m. ofta blivit till en pinsamhet för fakulteten och universitetet, men att de skulle straffas för det nu, när saker och ting äntligen ser ut att börja ljusna, är obegripligt.

Pär Sandin
Fil.dr. grekiska vid Göteborgs universitet
Alexander von Humboldt-stipendiat vid Seminar für Klassische Philologie,
Freie Universität Berlin.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Classicists [mailto:CLASSICISTS@liverpool.ac.uk]För Ewen Bowie
Skickat: den 14 december 2006 13:09
Till: CLASSICISTS@liverpool.ac.uk
Ämne: Classics at Lund


I forward this distressing news and hope subsrcibers will be moved to write in
support.
Ewen Bowie


---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 11 Dec 2006 11:43:18 +0100
From: Staffan Wahlgren [Staffan.Wahlgren@klass.lu.se]
Subject: Klassische Philologie in Lund bedroht

Lateinische und griechische Philologie in Lund, Schweden, bedroht

Liebe KollegInnen!

Ich möchte Sie darüber informieren, dass es z. Zt. eine akute Drohung
gegen Unterricht und Forschung in den Fächern Latein und Altgriechisch an
der Universität Lund gibt. Die Fakultät schlägt vor, dass ab 2007 der
Unterricht eingestellt wird, und dass keine neuen Studenten aufgenommen
werden sollen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird man es so versuchen,
ungefähr die Hälfte der Angestellten von ihren Positionen zu scheiden.

Wir, die wir betroffen sind, sehen dies nicht nur aus einer egoistischen
Perspektive und denken nicht nur daran, dass jeder von uns seine Arbeit
verlieren kann, auch, nach schwedischem Gesetz, die Lehrstuhlinhaber.

Es ist uns nicht verständlich, wie eine alte und ehrwürdige Universität
wie die von Lund - die Lehrstühle für klassische Philologie wurden im
Jahre 1668 eingerichtet - ohne die klassischen Sprachen funktionieren soll
und zwar insbesondere ohne den ordinären Unterrichtsbetrieb und ohne
Studenten.

Deshalb: wir wären sehr dankbar, wenn Sie einen Protest an die folgenden
Personen richten könnten:

Prof. Dr. Göran Bexell, rector magnificus ( Goran.Bexell@rektor.lu.se )
(Rektorsämbetet, Lunds universitet, 221 00 Lund, Sverige)

Prof. Dr. Jan Svensson, områdesdekan /"Superdekan" für theol. und
philosoph. Fakultäten/ ( Jan.Svensson@nordlund.lu.se ) (Svenska, Lunds
universitet, 221 00 Lund, Sverige)

Dr. Eva Wiberg, Dekanin der philosophischen Fakultät (
Eva.Wiberg@rom.lu.se ) (SOL-centrum, Lunds universitet, 221 00 Lund,
Sverige)


Wir wären sehr dankbar für jede Unterstützung. Sie können ganz einfach
diesen Brief zurückschicken an die Leitung. Oder aber eine persönlichere
Meldung.

Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Ihr Staffan Wahlgren, Lehrstuhlinhaber Griechisch


Jag tycker det är en utmärkt idé att skriva och protestera, jag har själv redan gjort det i pappersform. Gör gärna det om ni har lite tid över under jullovet. (Kom dock ihåg, "politeness to all", man kommer mycket längre med en avmätt resonernade epistel än med ett argt hot. Kom även ihåg att du behöver inte vara "nån" för att göra det, utan det är till och med bra med protester från en bekymrad allmänhet.)


(När vi ändå talar om sedarnas förfall och hur allt bra försvinner, kan inte SR Mozart-kanalen få komma tillbaka och göras permanent, ty SR Klassiskt suger, just nu är det en klassisk-gitarr-version av Yesterday som spelas. Hua.)

6 comments:

Anonymous said...

Nog för att en klassisk gitarr-version av Yesterday låter fruktansvärt, men jag föredrar ändå SR klassisk framför Mozartkanalen. Mozart är den klassiska musikens listpop. Om SR klassiskt inte behagar dig kan du ju alltid slå på P2 musik ett slag.

MEE said...

SR Musik upplever jag som väldigt exotisk, inte riktigt vad jag är ute efter.

Jag står helhjärtat för min förkärlek för Mozart, detta är inte första gången någon påpekar för mig hur pass lättviktigt det tydligen lär vara.
Jag vill kontra med att säga att något som är betydligt mer banalt än Mozart är ynglingar som påpekar hur banalt det är med Mozart.

Det glädjer mig dock att vi kan enas om att klassisk gitarrvarianten av Yesterday är en styggelse, så vi har en smula gemensam mark att mötas på, och sålunda fortsätta leva i harmoni!

Anonymous said...

Skriv till dom, jag är jättearg!!!

Har precis hittat denna bloggen förresten, väldigt kul! Tack
/latinstudent i Lund

MEE said...

Salve Stina, kul att du hittat hit!
(Du skulle inte kunna maila mig?)

Jag misströstar om att brev ska kunna ändra något, men det är ändå viktigt att man markerar sitt missnöje (genom brev och mail), enligt den gamala devisen 'den som tiger, samtycker'.

Anonymous said...

Ja, alltså, brevet är ju bra och så... Men vad som inte kommer fram är ju den allmäna degenerationen vad gäller humaniora i stort. Det sker ju en succesiv avvekling av de humanistiska ämnena i hela Sverige (Europa, världen). Detta är visserligen ett något mer drastiskt drag än den vanliga oviljan att bevilja (rhyme not intended) anslag, men det är trots allt bara ett led i en mycket allvarlig avveckling!

mikaelm, latinist, humanist och agitator i främsta led

MEE said...

MikaelM, jag tror vi alla känner till hur humanioran urlakas och monteras ner, och den otäcka tendens som kan skönjas i världen.

Dock, den extrema situationen i Lund ställer detta på sin spets och ger oss möjlighet att faktiskt protestera, det är svårt att få folk lika upprörda över en nedskärning av anslag.

Och nej, jag tror inte vi kan vända den antihumanistiska vind som sveper fram med brev, jag tror inte heller det påverkar de styrande i Lund nämnvärt, utan frågan är snarare om vi tänker tysta ledas till slakt, eller om vi tänker skrika och sparka.
(För att travestera utan tanke på kontext: Do not go gentle into that good night/Rage, rage against the dying of the light.)