Thursday, January 11, 2007

anthropophagus et professor

Sagan om kannibalen och professorn (låter inte det där väldigt Falstaff Fakir? Kunde kanske vara en del i Ett svårskött pastorat) har nått dagens Metro.

Särdeles ironiskt och enormt talande för vår tid att nu intresserar sig rikstidningarna för di klassiska språken i Lund, men när det sant groteska och frukstansvärda skedde var det ingen som brydde sig.

No comments: