Tuesday, January 16, 2007

fabula Milesia

DN essä från slutet av december om "det italienska fembandsverket "Il romanzo" (Romanen):

"Häromåret fullbordades utgivningen av det italienska fembandsverket "Il romanzo" (Romanen). Förlaget är det ansedda Einaudi. Utgivaren - han som förledde förläggaren med sin vältalighet - heter Franco Moretti, bördig från Rom och verksam vid Stanford University i Kalifornien.
Under arbetet med "Il romanzo" har Moretti haft hjälp av en internationell redaktionskommitté bestående av förläggaren och översättaren Ernesto Franco (Italien), kulturteoretikern Fredric Jameson (USA), litteraturforskaren Abdelfattah Kilito (Marocko), filologen Pier Vincenzo Mengaldo (Italien) och författaren Mario Vargas Llosa (Peru). Tillsammans har de beställt essäer av ledande forskare världen över.
...
Sedan i somras föreligger en engelskspråkig version av Morettis romanhistoria. Man får lov att säga att utgåvan är en buljongvariant. Det amerikanska förlaget kunde uppenbarligen inte uppamma samma mod som sin italienska föregångare. Av de ursprungligen fem delarna har blivit två. De fyratusenfemhundra sidorna har bantats med mer än hälften.

Men utgivningen av "The Novel" är likafullt en händelse i den engelskspråkiga världen. Tvåbands­verket är ett globalt arbete, när man ser både till innehållet och till skribenterna. Romangenren visar sig ha en rikt förgrenad historia inte bara i Västerlandet utan snart sagt överallt, ja, till och med i trettonhundratalets Kina. Historiskt sett kan man spåra romanen så långt tillbaka som till det gamla Grekland.
...
Moretti har anlitat specialister från hela världen, även om det finns en slagsida åt Europa och USA. (Ingen svensk finns bland bidragsgivarna, dock märks både norrmän och danskar - så har Norge och Danmark, till skillnad från Sverige, länge vårdat en internationellt inriktad litteraturforskning.)
[ty i detta land läser vi inte språk!]Det intressanta är att specialisterna inte bara har hämtats från litteraturens vanliga domäner. Här skriver också historiker, sinologer, filologer, psykoanalytiker, medieteoretiker och socialantropologer. Helheten blir större än summan av delarna.
...
Fast det är inte bara så att nya platser, regioner och språkområden har kommit till. Det är väsentligt nog, men den verkliga insatsen består i att Moretti och hans medarbetare också har dragit nya stråk genom litteraturhistorien så som vi känner den. Denna historia uppfinns på nytt. Så skriver Hans Ulrich Gumbrecht om romanens vägar och gör det i en alldeles bokstavlig mening. Han spårar vägtemat genom tiderna från Sofokles över Chrétien de Troyes, Dante, Cervantes, Fielding, Goethe, Stendhal, Keller, Flaubert och Zola ända fram till Kafka, Faulkner och Céline. Resultatet är en lysande exposé över två tusen år av kris och civilisation, allt speglat i den högst alldagliga bilden av landsvägen."

1 comment:

TuscaCassius said...

Tusca Cassius scrive..

Oj,oj,om jag kunde rulla tiden bak till 50-talet,när jag läste latin för prof Axelsson i Lund. Det var rena dödsutmaningen,studenter som inte hade urhögt stud.betyg i latin, blev direkt första dagen bortskickade inför öppen ridå.Sarkastiskt kul och betänk att det gällde fil mag/kand studier,INTE ngt forskargrej.Så inte var det mindre pressande förr att vara latinist! Men vi fick ju jobb, gymnasielärare, direkt ut i "produktionen" vid pass 25 år!!