Thursday, January 04, 2007

Pluralis

Och en språkspalt i SvD om det eviga problemet med latinska plural i svenskan:

"Att osäkerheten om svensk pluralböjning infinner sig just vid centrum beror på latinets höga status. Ingen hävdar att det finska lånordet pojke borde heta pojat i plural eller att det tyska lånet tomat i plural blir tomaten.
Engelskan har däremot så hög prestige att många tvekar mellan gangsters och gangstrar eller avokados och avokador. (Svenska Akademiens ordlista rekommenderar med all rätt den svenska pluralformen.) Latin är ännu finare. Möjligen är det med lånord som med grevar i den forna skämtpressen: ju ädlare ursprung, desto större anpassningssvårigheter."

(Jag vill verkligen skriva "men inte fint nog för Lund" här, och göra något långsökt skämt om ädel-skånska och den sydliga lantadeln, men jag orkar inte.)

Samt en förtjusande nyhet:

"Rep.-elect Keith Ellison, the first Muslim elected to Congress, will use a Quran once owned by Thomas Jefferson during his ceremonial swearing-in Thursday.
...
Ellison spokesman Rick Jauert said the new congressman "wants this to be a special day, and using Thomas Jefferson's Quran makes it even more special."
"Jefferson's Quran dates religious tolerance to the founders of our country," he added.
An English translation of the Arabic, it was published in 1764 in London, a later printing of one originally published in 1734.
"This is considered the text that shaped Europe's understanding of the Quran," Dimunation said."

Thomas Jefferson would truly have approved.

No comments: