Friday, November 14, 2008

De Re Rustica

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (Enheten för de areella näringarnas historia!) gör nedan en liten blänkare för sin kommande bok Tolv böcker om lantbrukav Columella, samt bjuder på ett mycket förmånligt erbjudande för bloggens läsare:

För alla intresserade av antikens historia!

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien ger nu ut Columellas Tolv böcker om lantbruk i svensk översättning.

Boken skrevs på 100-talet e.Kr. och har haft stor betydelse för det västerländska jordbruket ända in i 1800-talet. Columella skriver ingående om trädgårdsskötsel, livsmedel ur olika synvinklar, biodling och vinodling.

Texten är översatt av Columellaforskaren Sten Hedberg, som även har försett texten med kommentarer och register. Dessutom innehåller boken en introducerande artikel av Hans Furuhagen och elva artiklar om det romerska jordbruket, skrivna av svenska historiker. Boken
rymmer också en omfångsrik bilaga med färgillustrationer och artiklarna är illustrerade i svartvitt.

Beställ boken senast 2 februari 2009 för endast 225 kr + porto!
Leverans i mars. (Ord. pris därefter: 350 kr. Porto: ca 70 kr.)
kslab@ksla.se www.kslab.ksla.se

2 comments:

Anonymous said...

Själv håller jag mig till Catos De agri cultura. Den har alltid räckt för mig!

Ola Wikander said...

Bara som lite reklam kan jag nämna att en av dem som bidrar med artiklar i boken är min käre far Örjan Wikander!